• Ondernemend
 • Verbindend
 • Vakkundig
 • Servicegericht
 • 2 Nmbrs Certified Professionals

SOX voor ondersteuning bij jouw personeelsbeleid

Heb je personeel in dienst? Dan heb je als werkgever veel verantwoordelijkheid. Je moet arbeidscontracten opstellen, voldoen aan de Arbowet, de wet Poortwachter en nog veel meer. De meeste ondernemers zijn niet thuis in deze materie, maar het is wel belangrijk dat je dit hele proces goed begeleidt. Wij kunnen die zorg van je overnemen en je helpen de juiste keuzes te maken.

Werving & selectie

Het zoeken naar personeel is een vak apart. Naast de juiste kennis en ervaring, wil je natuurlijk dat iemand bij jouw bedrijf past. Vervolgens komt er nog een heel administratief proces bij kijken. De HR specialisten van SOX kunnen je daar goed bij ondersteunen. Bijvoorbeeld door sollicitanten te filteren of te ondersteunen bij het sollicitatiegesprek. Door de juiste vragen te stellen en goede arbeidsvoorwaarden op te stellen, kun je jezelf een hoop gedoe besparen!

Waar kunnen wij je bij helpen?

 • Opstellen van de vacature
 • Maken van kandidaat selectie
 • Begeleiding van eerste gesprek
 • Opstellen van de arbeidsovereenkomsten
 • Vastleggen van secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Opstellen van een personeelshandboek

Personeelsbeheer

Zijn je medewerkers tevreden, zitten ze op de juiste plek en voldoen ze aan de verwachtingen? Mooi! Maar ook dan blijft het van belang dat je jouw mensen goed begeleidt. Er komt een moment dat medewerkers toe zijn aan verandering of persoonlijke groei. Als werkgever heb je dan de belangrijke taak om je personeel tevreden en gemotiveerd te houden!

Waar kunnen wij je bij helpen?

 • Voeren van functioneringsgesprekken
 • Tussentijdse interventies
 • Inzetten van ontwikkelingstrajecten
 • Opstellen van beoordelingen
 • Voldoen aan de eisen van de Arbowet
 • Ondersteuning bij Risico-inventarisatie en Evaluatie

Ziekteverzuim

Helaas komt het ook regelmatig voor dat er sprake is van ziekteverzuim. In dat geval is goede begeleiding essentieel. Van een eenvoudig griepje tot een burn-out: het inzetten van een HR adviseur kan je op dit gebied veel opleveren, maar vooral besparen. Niet alleen bij het begeleiden van ziekteverzuim, maar denk bijvoorbeeld ook aan een re-integratietraject of hulp bij het opstellen van een Risico-inventarisatie en Evaluatie.

Waar kunnen wij je bij helpen?

 1. Begeleiden van ziekteverzuim (Wet Poortwachter)
 2. Begeleiden van re-integratietraject
  1. Vanaf 6e week (advies Arbo)
  2. Plan van aanpak (UWV)
  3. Andere visie dan de bedrijfsarts
  4. 4 wekelijkse interventies
  5. Eerstejaars evaluatie
 3. Begeleiden van tweede spoor re-integratie

Uitstroom

Elke organisatie krijgt vroeg of laat met uitstroom te maken. Wat de reden ook is, een goede afwikkeling is voor beide partijen heel belangrijk. Deskundige ondersteuning is dan geen overbodige luxe. Denk bijvoorbeeld aan een exitgesprek. Als iemand uit dienst gaat, komt er vaak veel waardevolle informatie naar boven. Onze HR adviseurs kunnen feedback boven water krijgen die jou als ondernemer verder helpt!

Waar kunnen wij je bij helpen?

 • Begeleiding en advies bij ontslag
 • Aanvragen van ontslagvergunning
 • Ontbinden met wederzijds goedvinden
 • Opstellen van vaststellingsovereenkomst
 • Voeren van exitgesprekken