Salarisverwerking

Personeelsadministratie, online salarisadministratie, verzuim- en verlofadministratie, het opmaken en verzenden van de loonstrook… Er komt heel wat kijken bij de salarisverwerking. In de praktijk blijkt vaak dat deze diverse processen in verschillende programma’s en door verschillende personen worden bijgehouden. Dit werkt fouten in de hand en staat een snelle, adequate salarisverwerking in de weg. Ons streven is om met zo min mogelijk handelingen een correcte digitale loonstrook te leveren.

Salarisverwerking voor een efficiëntere administratie

Wij richten ons op de integratie van deze salarisverwekingsprocessen waardoor de gehele administratie efficiënter en met minder fouten kan worden bijgehouden. Dit is heel goed mogelijk met de huidige digitale faciliteiten. Daarbij kan vaak bespaard worden op personeel door het proces te splitsen in twee hoofdonderdelen; kennis en mutaties. 

Kennis van de actuele wet- en regelgeving is cruciaal. Als dit niet goed wordt bijgehouden, kan het je – letterlijk - duur komen te staan. Aan de andere kant zijn er de constante mutaties in de loon- en personeelsadministratie die bijgehouden moeten worden. Dit zijn vaak redelijk simpele handelingen die voor een adequate salarisverwerking wel secuur, op tijd en integer afgehandeld moeten worden.

Wij hebben de kennis en jij zelf zorgt voor de mutaties. Door daarbij optimaal gebruik te maken van de huidige digitale mogelijkheden, kunnen we aanzienlijk besparen op de kosten. Hoe en hoeveel? Dat bepaal jij!

>> We gaan graag met je in gesprek. Neem contact met ons op