• Ondernemend
  • Verbindend
  • Vakkundig
  • Servicegericht
  • 2 Nmbrs Certified Professionals
01 augustus

8 vragen over vakantiedagen

Vakantiedagen zijn opgedeeld in wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Maar er gelden verschillende regels voor beide soorten vakantiedagen. SOX zet 8 praktische vragen en antwoorden voor je op een rij.

1. Op hoeveel vakantiedagen heeft een werknemer recht?

Iedere werknemer heeft recht op minimaal 4 weken doorbetaalde vakantie. Dit is wettelijk bepaald. Heb je een werkweek van 40 uur, dan heb je recht op minsten 160 uur of 20 dagen doorbetaalde vakantie.

2. Wat zijn bovenwettelijke vakantiedagen?

Bovenwettelijke vakantiedagen zijn vakantiedagen die bovenop het wettelijke minimum komen. Dit is meestal geregeld in een CAO, het bedrijfsreglement of een individuele arbeidsovereenkomst. Leeftijd en aantal dienstjaren kunnen hierin ook nog een rol spelen. Krijg je bij een werkweek van 40 uur bijvoorbeeld 24 dagen vakantie, dan is dat aantal opgebouwd uit 20 wettelijke en 4 bovenwettelijke vakantiedagen.

3. Hoe bepaal je bovenwettelijke vakantiedagen?

Bovenwettelijke vakantiedagen kun je als werkgever zelf bepalen. Dit hangt natuurlijk wel af van wat voor een soort CAO jij jouw werknemers aanbiedt. Het kan zijn dat er in een verplichte CAO al voorgeschreven staat dat je een bepaald aantal bovenwettelijke vakantiedagen moet aanbieden. Met een minimum-CAO moet je minstens het daarin genoemde aantal bovenwettelijke vakantiedagen bieden. En bij een standaard- CAO mag je niet afwijken van wat er in staat.

4. Hoe lang zijn vakantiedagen geldig?

Wettelijke vakantiedagen kun je veel minder lang meenemen dan bovenwettelijke vakantiedagen. De wettelijke vakantiedagen vervallen namelijk al een halfjaar na het kalenderjaar waarin een werknemer ze heeft opgebouwd. Had een werknemer eind 2017 nog 18 uur aan wettelijke vakantiedagen over, dan moet hij deze voor 1 juli 2018 opmaken, anders vervallen deze uren.

Bovenwettelijke vakantiedagen zijn maar liefst vijf jaar geldig. Na deze verjaringstermijn vervallen de vakantiedagen. Een werknemer kan zijn bovenwettelijke vakantiedagen die hij in 2018 heeft opgebouwd, opnemen tot en met 2023.

5. Als je ziek bent, bouw je dan bovenwettelijke vakantiedagen op?

Er is in de wet niets vastgelegd over de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen bij ziekte. Mocht je als ondernemer/ werkgever vallen onder de verplichtstelling van de CAO, dan zal hierin opgenomen staan waar je je als ondernemer aan dient te houden. Als je als ondernemer niet onder een verplichte CAO valt, dan kun je in de arbeidsovereenkomst met je werknemer afspraken maken over de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen bij ziekte.

6. Wat moet je doen als een werknemer ziek wordt, tijdens zijn vakantie?

Wordt een werknemer ziek tijdens zijn vakantie, dan moet hij dit melden bij de werkgever. Een werknemer moet tijdens zijn vakantie wel kunnen aantonen echt ziek te zijn, bijvoorbeeld met een verklaring van de arts. De vakantiedagen waarop een werknemer ziek is, raakt hij dan niet kwijt. Deze dagen worden gezien als ziektedagen. Een werkgever moet met zijn werknemer afspreken wanneer hij zijn vakantiedagen alsnog kan opnemen.

7. Bouw je tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof vakantiedagen op?

Ja, ook tijdens zwangerschapsverlof en bevallingsverlof bouwt een werknemer wettelijke vakantiedagen op. Let op, een werkgever mag een werknemer niet vragen om vakantiedagen op te nemen voor deze verlofsoorten.

8. Mag je niet-opgenomen vakantiedagen uitbetalen?

Ja, dat mag. Het is mogelijk om de bovenwettelijke vakantiedagen die een werknemer niet opgenomen heeft, uit te betalen. Echter mag je een werknemer hier niet toe verplichten. Evenals dat een werknemer dat ook niet zijn werkgever kan verplichten.

Niet-opgenomen wettelijke vakantiedagen mag je daarentegen niet uitbetalen. Er is één uitzondering. Aan het einde van het dienstverband van een werknemer is het wel toegestaan om de wettelijke vakantiedagen uit te betalen.