• Ondernemend
  • Verbindend
  • Vakkundig
  • Servicegericht
  • 2 Nmbrs Certified Professionals
02 juni

Aanpassingen NOW in het tweede steunpakket

Het huidige steunpakket liep af op 1 juni, maar zoals verwacht zijn de meeste maatregelen met drie maanden verlengd. Het doel blijft uiteraard om zoveel mogelijk banen te houden. Maar is er toch sprake van ontslag binnen de NOW, dan volgt nu geen boete meer.  Hieronder zetten we de belangrijkste veranderingen in de NOW op een rij. Alle nieuwe en verlengde regelingen zijn te vinden in de Kamerbrief.

Verlenging en aanpassingen in de NOW

De NOW-regeling wordt tot 1 september verlengd. Aan de verlenging zit wel een aantal nieuwe voorwaarden verbonden: 

  • Ondernemers kunnen nu een tegemoetkoming aanvragen als ze minstens 20% omzetverlies hebben. De systematiek blijft hetzelfde als voorheen, maar de vaste opslag gaat omhoog van 30% naar 40%. Daarmee levert de NOW nu ook een bijdrage aan de kosten voor onder andere vakantiegeld, pensioenpremie en andere werkgeverslasten.       
  • Bedrijven die in 2020 van de NOW-regeling gebruikmaken mogen geen bonussen of dividend uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.
  • Werkgevers worden verplicht om hun werknemers te stimuleren aan bij- en omscholing te doen, zodat werknemers zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie.
  • De boete die ondernemers voorheen kregen als ze na het ontvangen van subsidie medewerkers ontsloegen, is verdwenen. Bij ontslag om economische redenen word je nog wel gekort op de subsidie.
  • Seizoensbedrijven krijgen meer ruimte. In het tweede noodpakket is maart de referentiemaand en in het eerste steunpakket gaat de subsidie omhoog wanneer je in de maanden maart, april en mei een hogere loonsom had dan in januari.
  • Het aanvraagtijdvak van het eerste pakket wordt verlengd van 31 mei naar 5 juni 2020 vanwege twee recente aanpassingen: de mogelijkheid om voor de berekening van de loonsom ook te kijken naar de maanden maart, april en mei en de mogelijkheid om bij een overgang van onderneming de omzet op een afwijkende manier te bepalen. Hierdoor kunnen werkgevers die in eerste instantie niet in aanmerking kwamen voor een tegemoetkoming nu nog wel een aanvraag doen.  

Heb je vragen of hulp nodig bij de aanvraag, neem dan contact op met de adviseurs van SOX!