• Ondernemend
  • Verbindend
  • Vakkundig
  • Servicegericht
  • 2 Nmbrs Certified Professionals
01 augustus

Basiscontract met arbodienst verplicht per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 zijn er weer wijzigingen in de Arbowet ingegaan. Zo zijn alle bedrijven met personeel verplicht een basiscontract af te sluiten met een bedrijfsarts of arbodienst. Bovendien moet deze overeenkomst voldoen aan nieuwe criteria. Voor lopende contracten geldt een overgangsrecht van een jaar. Het is dus slim om je huidige contract onder de loep te nemen of een nieuwe af te sluiten.

Checklist: inhoud nieuw arbocontract

De gewijzigde Arbowet richt zich vooral op betere preventie. Op deze manier wil de regering beroepsziekten zoveel mogelijk voorkomen. OVAL – een belangrijke brancheorganisatie voor verzuimexperts – heeft voor werkgevers een vernieuwde checklist gepubliceerd. Hieronder zetten we de belangrijkste criteria op een rij:

#1. Toegang tot bedrijfsarts

Beschrijf in het contract hoe de toegang tot de bedrijfsarts is geregeld, bijvoorbeeld met een spreekuur. Werknemers moeten de bedrijfsarts kunnen raadplegen over gezondheidsvragen, ook als zij niet ziekgemeld zijn.

#2. Overleg met OR en preventiemedewerker

Bij grotere bedrijven met een OR moet omschreven worden hoe het overleg van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad (OR) is geregeld.

#3. Bezoek van de werkplek

Leg vast dat de bedrijfsarts iedere werkplek moet kunnen bezoeken.

#4. Second opinion

Leg vast dat je werknemers de mogelijkheid hebben een second opinion aan te vragen bij een andere bedrijfsarts.

#5. Klachtenprocedure

Beschrijf duidelijk en helder hoe met klachten wordt omgegaan. Voor de werknemer moet het duidelijk zijn hoe en waar hij met eventuele klachten over de bedrijfsarts of arbodienst terecht kan.

#6. Melden beroepsziekte

Een bedrijfsarts moet tijd kunnen besteden aan het opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten.

#7. Advisering over preventie

Als werkgever moet je door de bedrijfsarts geadviseerd worden over preventie. Leg ook dit in het arbocontract vast.

Let op! Inspectie SZW krijgt grotere rol

Als je geen contract met een bedrijfsarts of arbodienst hebt afgesloten, kan de Inspectie SZW je een boete opleggen. Als er wel een contract is, mag de Inspectie SZW de inhoud controleren. Als de regels worden overtreden, kan je als werkgever en/of bedrijfsarts of arbodienst een boete krijgen.

Wil je makkelijk en snel aan de eisen voldoen? Bekijk dan de dienstverlening van Verzuimteam.nl eens. Na het aanmaken van een account bieden zij een basiscontract aan dat gratis te downloaden is. Daarmee voldoe je als bedrijf aan je wettelijke verplichting, zonder extra kosten of administratieve rompslomp.