• Ondernemend
  • Verbindend
  • Vakkundig
  • Servicegericht
  • 2 Nmbrs Certified Professionals
16 juli

Beschikking LIV en LKV ontvangen? Controleer deze goed! 


Heb jij recht op tegemoetkomingen uit de Wet Tegemoetkomingen Loondomein? Dan ontvang je uiterlijk 31 juli 2020 een beschikking van de Belastingdienst waarin staat hoeveel lage-inkomensvoordeel (LIV) en loonkostenvoordeel (LKV) je over het kalenderjaar 2019 krijgt. Het is belangrijk deze beschikking goed te controleren om geen voordeel mis te lopen.


Had jij vorig jaar recht op tegemoetkomingen uit de WTL (Wet Tegemoetkomingen Loondomein), dan ontvang je uiterlijk 31 juli 2020 een beschikking van de Belastingdienst. Daarin staat hoeveel LKV en (jeugd) LIV je ontvangt over 2019. Het kan zijn dat de bedragen in de beschikking afwijken van die in de voorlopige berekening die je vóór 14 maart van dit jaar ontvangen hebt. Dat kan twee oorzaken hebben: de Belastingdienst heeft voor de deadline van 1 mei een correctie op een loonaangifte over 2019 ontvangen of de bedragen zijn anders afgerond.

6 weken de tijd om bezwaar te maken

De Belastingdienst vraagt werkgevers om de gegevens van elke werknemer goed te controleren. Denk aan het aantal verloonde uren, het jaarloon en het gemiddelde uurloon. Daarnaast moet je ook de uren in de beschikking controleren met de uren uit de loonadministratie, die ook op hele uren zijn afgerond. Als er gegevens in de beschikking niet kloppen of werknemers ontbreken helemaal, dan kun je dit alleen nog rechtzetten door binnen zes weken na dagtekening van de beschikking bezwaar te maken. Deze deadline van zes weken geldt ook voor de uitbetaling van de voordelen. Dat betekent dat de uitbetaling uiterlijk op 11 september gebeurt.

Correcties na 1 mei niet meegenomen in beschikking

Heb je correcties op loonaangiftes gedaan ná 1 mei 2020, dan heeft de Belastingdienst deze niet meegenomen in de uiteindelijke beschikking voor de tegemoetkomingen over 2019. Je bent overigens wel verplicht om fouten te herstellen, ook als je die pas na 1 mei ontdekt hebt. Mocht je een tegemoetkoming geheel of gedeeltelijk ten onrechte ontvangen hebben, dan zal de Belastingdienst dit terugvorderen. Dat kan tot vijf jaar na afloop van het kalenderjaar waarover het voordeel is toegekend.

Vragen over de beschikking voor LIV en LKV?

Heb jij vragen over de tegemoetkoming? De adviseurs van SOX helpen je graag verder. Zorg ervoor dat je jouw vragen zo snel mogelijk stelt, zodat je geen voordeel mis loopt!