• Ondernemend
  • Verbindend
  • Vakkundig
  • Servicegericht
  • 2 Nmbrs Certified Professionals
25 april

Geef correcties LIV en LKV over 2018 op tijd door!

Werkgevers hebben nog maar een week de tijd om hun voorlopige berekening van het lage-inkomensvoordeel (LIV), het jeugd-LIV en de loonkostenvoordelen (LKV's) over 2018 te controleren. Eventuele correcties moeten uiterlijk 1 mei 2019 doorgevoerd zijn.  

Wat is LKV?

Per 1 januari 2018 kun je als ondernemer met personeel profiteren van loonkostenvoordeel (LKV). Bijvoorbeeld als je ouderen (56+) of arbeidsgehandicapten in dienst hebt. Door gebruik te maken van dit loonkostenvoordeel kun je slim besparen op je personeelskosten.

Loonkostenvoordeel niet verwarren met lage-inkomensvoordeel

Naast het loonkostenvoordeel (LKV) heb je tegenwoordig ook het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV. Het LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Hierdoor dalen de loonkosten voor de werkgever en neemt de kans op werk voor deze werknemers toe. 

Deadline 1 mei 2019

Werkgevers hebben vóór 14 maart de voorlopige berekening in de bus gekregen. Woensdag 1 mei is de harde deadline voor de controle van de voorlopige berekening van de voordelen uit het LIV, het jeugd-LIV en de LKV's. Als je in de voorlopige berekening van de Belastingdienst nog fouten ontdekt, dan kun je die dus tot en met 1 mei nog corrigeren. 

Bezwaar en beroep na beschikking

Dien je correcties in ná 1 mei 2019, dan neemt de Belastingdienst deze niet meer mee in de uiteindelijke beschikking voor de tegemoetkomingen uit de WTL (Wet tegemoetkomingen loondomein) over 2018. Voer je de correctie te laat door, dan wordt deze nog wel opgenomen in de administratie van het UWV. Het is dus verstandig om later ontdekte fouten toch nog te corrigeren. 

Beschikking in augustus

In augustus ontvangen werkgevers de definitieve beschikking. Je kunt dan eventueel nog in bezwaar gaan. Dat moet binnen zes weken na dagtekening van de beschikking. Let daarom goed op wanneer de beschikking precies bij jou op de mat valt.  

Nog even wachten op uitbetaling

Het is nog wel even wachten op de uitbetaling van de voordelen. Die vindt namelijk pas plaats na de definitieve beschikking. Ook hiervoor staat 6 weken. Daarbij geldt als extra aandachtspunt dat de Belastingdienst eventuele openstaande bedragen die de werkgever nog moet betalen, kan verrekenen met het te ontvangen LIV, jeugd-LIV en LKV.