• Ondernemend
  • Verbindend
  • Vakkundig
  • Servicegericht
  • 2 Nmbrs Certified Professionals
14 september

Creatieve oplossingen voor personeelstekort

Vacatures staan steeds langer open en in veel sectoren is een groot tekort aan personeel. De verwachting is dat dit probleem de komende jaren alleen maar groter wordt. Vooral de dubbele vergrijzing zorgt ervoor dat er structureel te weinig mensen beschikbaar zijn. Dit vooruitzicht vraag om creatieve oplossingen.

Dubbele vergrijzing

Het UWV voorspelt dat er de komende tientallen jaren steeds meer mensen met pensioen gaan. Deze mensen worden ook ouder dan voorheen en dus legt dat een grote druk op de zorg, waar nu al een tekort aan personeel is. Bovendien is het aandeel jongeren dat de arbeidsmarkt op komt steeds kleiner. Simpel gezegd moet er dus door minder mensen steeds meer werk gedaan worden.

Vooruit denken

Deze trend kunnen we duidelijk zien aankomen, dus is het van belang om hier als werkgever op in te spelen. Als je nu denkt ‘dat zal wel loslopen’, heb je straks de boot gemist. Dit probleem vraagt om een actieve houding, een duidelijke strategie en creatieve oplossingen.

Personeelsplanning en HR beleid

Het personeelstekort is een grote uitdaging voor HR afdelingen. Begin daarom met het maken van een personeelsplanning. Hoeveel werknemers heb je de komende jaren nodig? Wie kan doorgroeien en voor welke functies moet je mensen werven? Maak vervolgens een opleidingsbeleid voor huidige medewerkers en pas je werving en selectie aan. Kijk daarbij verder dan de criteria die je normaal stelt bij werving en selectie zodat het aanbod breder wordt.

Creatieve oplossingen

Om alle vacatures de komende jaren zo goed mogelijk te kunnen vervullen, zetten we een aantal tips op een rij.

  • Flexibele arbeidsvoorwaarden – kijk wat er nodig is om iemand aan te nemen. Voor mantelzorgers zijn flexibele werktijden belangrijk, voor moeders met jonge kinderen is kinderopvang een voorwaarde en voor een ander is de mogelijkheid om thuis te kunnen werken misschien essentieel.
  • Langer doorwerken – ouderen zijn langer fit en kunnen dus ook langer doorwerken. Dat kan uiteraard part time zijn of zelfs als vrijwilliger, waardoor betaalde werknemers meer tijd overhouden voor andere taken.
  • Arbeidsmigranten – er zijn steeds meer hoogopgeleide migranten met werkervaring. Voor functies waar de Nederlandse taal niet direct een voorwaarde is, kan dit een goede oplossing zijn. (Al zijn er wel wat haken en ogen aan het aannemen van migranten.)
  • Digitalisering – digitalisering kan ervoor zorgen dat de productiviteit op peil blijft als je minder mankracht inzet.
  • Bredere doelgroep – kijk verder dan je normaal doet. Bijvoorbeeld naar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze mensen hebben vaak uitstekende vaardigheden en met enkele aanpassingen kunnen ze heel waardevol zijn voor jouw organisatie.

Extra voordeel

Het aannemen van ouderen (met een uitkering) of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan je zelfs nog extra voordeel opleveren. Mogelijk kan je aanspraak doen op het loonkostenvoordeel (LKV). Dit is een tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die lastig aan het werk komen. Zo creëer je een win-win situatie: jouw vacature wordt vervuld en je helpt iemand voor wie het niet vanzelfsprekend is aan een baan!