• Ondernemend
  • Verbindend
  • Vakkundig
  • Servicegericht
  • 2 Nmbrs Certified Professionals
01 mei

De nieuwe Arbowet: dit moet jij weten en doen

Per 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet van kracht gegaan. De nieuwe Arbowet heeft als doel dat preventie en arbodienstverlening meer gaat leven bij werkgevers én werknemers. Ook bij kleine bedrijven. Bovendien wil de overheid de onafhankelijkheid van bedrijfsartsen vergroten. Tot 1 juli 2018 hebben werkgevers de tijd om contracten en procedures aan te passen. Heb jij dit al gedaan? We leggen je graag uit welke zaken je moet regelen.

1. Pas je contracten aan


Nieuwe contracten moeten sinds 1 juli 2017 voldoen aan de nieuwe regels van de Arbowet. Heb jij al een contract met je arbodienst of bedrijfsarts? Zorg er dan tijdig voor dat deze oude contracten worden aangepast volgens de nieuwe Arbowet. Je hebt tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen! Als je het niet voor 1 juli 2018 hebt aangepast, kan de inspectie SZW een boete opleggen.

Tip! Download hier de handige checklist van ArboNed met alle wijzigingen uit de Arbowet die je vanaf 1 juli 2018 geregeld moet hebben.

2. Breng werknemers op de hoogte


Ook voor je werknemers is het belangrijk dat ze weten bij wie ze terecht kunnen bij ziekte en hoe ze dat kunnen doen. Zorg daarom dat je je werknemers op de hoogte brengt als er een contract is afgesloten met een arbodienst of bedrijfsarts. Zodat ze altijd weten wanneer en waar ze terecht kunnen. In het contract moet geformuleerd staan hoe de werknemers toegang krijgen tot de bedrijfsarts. Bijvoorbeeld via een spreekuur.

3. Geef de bedrijfsarts ruimte

 
De bedrijfsarts krijgt de gelegenheid om iedere werkplek in het bedrijf te bezoeken om zo meer inzicht te krijgen in de arbeidsomstandigheden en de belasting van het werk. De bedrijfsarts mag ook in overleg gaan met jouw personeel. Geef hem die ruimte zodat hij goede zorg aan jouw werknemer kan leveren.

4. Vraag de arts naar de werkwijze bij een klacht


Houdt de bedrijfsarts zich niet aan de regels of ben je niet tevreden over de behandeling van de bedrijfsarts of specialist? Dan kan de werknemer of jij als werkgever dit melden bij een onafhankelijke klachtenregeling. De arbodienst of bedrijfsarts moet een duidelijke werkwijze of procedure hebben die beschrijft waar je je klacht kan indienen. Vraag aan de bedrijfsarts hoe dit is geregeld en zorg dat je werknemers ook op de hoogte zijn van deze mogelijkheid.

5. Vraag een second opinion bij een andere bedrijfsarts aan


Werknemers krijgen de mogelijkheid om een second opinion bij een andere bedrijfsarts aan te vragen als hij twijfelt aan een advies van de arts. De arbodienstverlener moet dit vastgelegd hebben.

6. Stel een preventiemedewerker aan


Ieder bedrijf, groot of klein, is verplicht een preventiemedewerker aan te stellen. Dat kan via een OR of personeelsvertegenwoordiging. Heb je minder dan 25 werknemers in dienst, dan mag je als directeur ook zelf de preventiemedewerker zijn. De preventiemedewerker binnen jouw bedrijf heeft als taak om te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners.

Ga aan de slag en zorg dat jouw bedrijf voor 1 juli 2018 voldoet aan de nieuwe Arbowet!