• Ondernemend
  • Verbindend
  • Vakkundig
  • Servicegericht
  • 2 Nmbrs Certified Professionals
08 juli

De Wet Arbeidsmarkt in Balans

Je hebt het vast al ergens gelezen of gehoord: vanaf 1 januari 2020 geldt de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Januari 2020 klinkt ver weg, maar toch hebben beslissingen die je nu neemt ten aanzien van je personeel al gevolgen voor de WAB. We leggen je kort uit wat de wet inhoudt. 

Waarom de Wet Arbeidsmarkt in Balans?

Zoals de naam al zegt, moet deze wet zorgen voor meer evenwicht op de arbeidsmarkt tussen vaste en flexibele contracten. De wet schrijft nieuwe regels voor op het gebied van de transitievergoeding, de ketenbepaling, flexibele arbeidskrachten en de WW-premies.  

Nieuwe regels rondom transitievergoeding

De berekening van de transitievergoeding wordt aangepast op drie aspecten. Ten eerste geldt het recht op transitievergoeding straks direct na het ingaan van de arbeidsovereenkomst, ook in de proeftijd! Een werknemer hoeft dus niet meer minimaal twee jaar in dienst te zijn geweest. Verder bouwt een werknemer geen hogere transitievergoeding meer op als hij langer dan tien jaar in dienst is geweest. En ten slotte wordt de transitievergoeding niet meer afgerond op halve jaren, maar berekend over de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst. 

Aanpassing stelsel WW-premies

Vanaf 1 januari 2020 betaal je als werkgever een lage WW-premie voor werknemers met een vast contract en een hoge WW-premie voor werknemers met een flexibel contract. Het lage percentage mag alleen berekend worden bij contracten voor onbepaalde tijd, met vaste uren garantie en waarvan de getekende arbeidsovereenkomst bij de loonadministratie wordt bewaard. Ook bij leer-werktrajecten (BBL) en voor jongeren onder de 21 jaar die minder dan 12 uur per week werken mag de lage premie toegepast worden. 

De ketenbepaling: recht op vast contract

Werknemers krijgen weer na drie (in plaats van twee) jaar recht op een vast contract. Het aantal tijdelijke contracten dat je in die drie jaar mag afspreken, blijft drie. De tussenpoos om de keten van tijdelijke contracten te doorbreken is en blijft minimaal zes maanden.   

Flexibele krachten contract aanbieden

Werknemers met een flexibel contract krijgen meer rechten. Zo moet je vanaf 1 januari 2020 alle flexibele arbeidskrachten jaarlijks een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang. Dit geldt zowel voor medewerkers met een nul-uren contract als met een min-max contract. Dit aanbod is gebaseerd op de gemiddelde gewerkte uren in de afgelopen twaalf maanden. Daarnaast moet je een oproepkracht vanaf januari minimaal vier dagen van tevoren oproepen (in de CAO kan hiervan worden afgeweken). 

Wat zijn de gevolgen voor jouw onderneming?

De meeste gevolgen zal je pas na 1 januari 2020 merken. Zo kan het zijn dat de kosten voor de WW-premies flink oplopen. De percentages zijn nog niet bekend, maar zeker is dat er een verschil van zo'n 5% zal zitten tussen het hoge en het lage tarief. Toch zijn er ook zaken waar je nu al rekening mee moet houden. Neem je bijvoorbeeld nu iemand aan op basis van een half jaarcontract, dan ben je straks in januari al transitievergoeding verschuldigd bij het niet verlengen van het contract. Meer tips en gevolgen van de WAB lees je in het artikel: WAB, waar moet je nu al rekening mee houden?