• Ondernemend
  • Verbindend
  • Vakkundig
  • Servicegericht
  • 2 Nmbrs Certified Professionals
03 december

Denk aan de aanzegtermijn bij tijdelijk contract

Als werkgever heb je ook met uitstroom van personeel te maken. Dit is een proces dat zorgvuldig moet worden begeleid. Om de positie van werknemers met een tijdelijk contract te versterken is er de zogeheten aanzegtermijn. SOX heeft de ervaring en kennis om je ook op dit gebied bij te staan.

Bij tijdelijke contracten van zes maanden of langer geldt de aanzegtermijn. Concreet betekent dit dat je een werknemer op tijd moet informeren over de verlenging van zijn contract. Kom je deze verplichting niet na, dan ben je een vergoeding aan je werknemer verschuldigd.

Wat is een aanzegtermijn?

Heb je een werknemer in dienst met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer, dan heb je te maken met een aanzegtermijn. In de meeste gevallen gaat het om een halfjaarcontract of een jaarcontract. Een aanzegtermijn houdt in dat je als werkgever minimaal één maand voor het eind van de tijdelijke overeenkomst schriftelijk moet meedelen of de arbeidsovereenkomst stopt. Kies je voor verlenging van het contract, informeer de werknemer dan ook gelijk schriftelijk over de (nieuwe) arbeidsvoorwaarden.

Maximaal één maandsalaris boete

Als je het contract van je werknemer had willen beëindigen, maar deze aanzeg-verplichting niet bent nagekomen, dan moet je de werknemer maximaal één bruto maandsalaris doorbetalen. Tot twee maanden na de einddatum van het tijdelijke contract mag de werknemer zelfs nog een beroep doen op deze vergoeding. De doorbetaling van het loon gaat naar rato tot maximaal één maandsalaris. Beëindig je het tijdelijke contract bijvoorbeeld twee weken te laat, dan heeft jouw werknemer recht op twee weken salaris.

Een arbeidsovereenkomst van minder dan 6 maanden

Heeft een werknemer een arbeidsovereenkomst van minder dan 6 maanden, dan ben je niet verplicht de aanzegtermijn te hanteren. De aanzegtermijn geldt overigens ook niet bij een projectcontract of een contract in geval van vervanging, bijvoorbeeld tijdens zwangerschapsverlof. Vanzelfsprekend is het voor iedere (tijdelijke) werknemer wel zo prettig als hij van te voren weet waar hij aan toe is.

Werknemers weten waar ze aan toe zijn

De aanzegtermijn is onderdeel van de Wet werk en zekerheid. Als de werknemer op tijd weet waar hij aan toe is, kan hij ook weer tijdig op zoek naar een nieuwe baan als dat aan de orde is. Wel zo netjes om daar als werkgever zorgvuldig mee om te gaan. SOX kan je helpen met het begeleiden van tijdelijke contracten. Neem voor advies over HR begeleiding contact met ons op.