• Ondernemend
 • Verbindend
 • Vakkundig
 • Servicegericht
 • 2 Nmbrs Certified Professionals
07 juli

Geboorteverlof uitgebreid per 1 juli 2020

Vanaf 1 juli 2020 hebben werknemers recht op meer geboorteverlof. Partners kunnen dan namelijk maximaal 5 werkweken aanvullend geboorteverlof opnemen.Wat zijn de nieuwe regels? En hoe vraag je een uitkering geboorteverlof aan? SOX legt het graag aan je uit.

Dit was de regeling geboorteverlof

Sinds 1 januari 2019 kregen partners eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Jouw werknemer heeft dus direct na de bevalling van zijn of haar partner recht op een hele werkweek aan verlof. Werkt jouw werknemer bijvoorbeeld 5 dagen 6 uur per dag? Dan krijgt hij of zij 30 uur verlof. De werknemer mag deze verlofdagen naar eigen inzicht opnemen. Maar moet dit wel doen binnen 4 weken na de geboorte van het kind. Als werkgever betaal je het loon tijdens dit verlof volledig door.

Aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2020

Vanaf 1 juli 2020 hebben werknemers recht op aanvullend geboorteverlof. Het doel van deze nieuwe wet is dat ouders de zorg voor hun baby beter kunnen verdelen. Partners mogen minimaal 1 week tot maximaal 5 werkweken aanvullend geboorteverlof opnemen. Dat betekent dat de partner totaal maximaal 6 weken verlof op kan nemen. Dat is inclusief één week verlof die 100% door de werkgever betaald wordt en maximaal 5 weken aanvullend verlof waarvan de werknemer een uitkering van 70% van het dagloon ontvangt en de werkgever hiervoor een vergoeding ontvangt vanuit het UWV.De duur van het aanvullend verlof hangt ook nu af van het aantal per week gewerkte uren. De werknemer moet deze verlofweken opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Voorwaarde is wel dat een werknemer eerst het geboorteverlof (van eenmaal het aantal werkuren per week) opneemt. 

Dit zijn de regels voor aanvullend geboorteverlof

Voor het opnemen van aanvullend geboorteverlof gelden deze regels:

 • Het kind is geboren op of na 1 juli 2020
 • Je werknemer is de partner van de moeder van het kind
 • Je werknemer heeft eerst standaard geboorteverlof opgenomen (1 week)

Uitkering is 70% van dagloon

Tijdens het aanvullend verlof ontvangt je werknemer een uitkering van 70% van het dagloon. Er geldt een maximumdagloon. Het UWV betaalt de uitkering in één keer aan jou als werkgever uit. Je bent verplicht de volledige uitkering aan je werknemer te betalen.

Aanvullend geboorteverlof mag afwijken in overleg

Wil de werknemer gebruikmaken van aanvullend geboorteverlof? Dan moet dat in principe binnen de eerste zes maanden na de geboorte van het kind. Maar als jouw bedrijf bijvoorbeeld te maken heeft met een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang, dan mag je het verlof in overleg met je werknemer, anders inroosteren.

Hoe vraag je een uitkering aanvullend geboorteverlof aan?

De uitkering voor aanvullend geboorteverlof moet je als werkgever bij het UWV aanvragen. Dit doe je via het werkgeversportaal of Digipoort. Via het WG-portaal kan overigens alleen als je een E-herkenning niveau 3 hebt. Zodra het kind geboren is en maximaal 4 weken voordat het verlof ingaat kan de uitkering aangevraagd worden.

Voor de aanvraag van de uitkering voor je werknemer heb je de volgende gegevens nodig: 

 • De geboortedatum van het kind.
 • Het aantal weken dat jouw werknemer aanvullend verlof wil opnemen (1, 2, 3, 4 of 5 weken).
 • De ingangsdatum van het verlof.
 • Een verklaring dat de werknemer al het standaard geboorteverlof van 1 keer de werkweek heeft opgenomen.

Meer over de nieuwe wet WIEG

De uitbreiding van het geboorteverlof is onderdeel van de wet WIEG. Deze wet werd van kracht op 1 januari 2019 en is sinds 1 juli 2020 uitgebreid met het aanvullend geboorteverlof. 

Vragen?

Heb je vragen over het geboorteverlof, aanvullend geboorteverlof of andere verlofregelingen zoals ouderschapsverlof of zwangerschapsverlof? Stel ze aan de adviseurs van SOX. Wij helpen je graag verder!