• Ondernemend
  • Verbindend
  • Vakkundig
  • Servicegericht
  • 2 Nmbrs Certified Professionals
09 januari

Gebruik loon DGA verhoogd naar € 46.000

Het gebruikelijk loon voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) is per 1 januari 2020 verhoogd van € 45.000 naar € 46.000. Dit werd op 30 december 2019 in de Staatscourant bekend gemaakt. Ben jij DGA en keer jij jezelf nog een salaris van € 45.000 euro uit? Pas je loon voor 2020 dan aan naar € 46.000.

Voor wie geldt het gebruikelijk loon?

Het gebruikelijk loon is van toepassing voor iedereen die een aanmerkelijk belang in een vennootschap heeft en die werkzaamheden uitvoert voor diezelfde onderneming, de zogenaamde directeur-grootaandeelhouders (DGA's). Om te voorkomen dat DGA's zichzelf bewust een minimum aan loon uitkeren, moeten zij in de loonaangifte een salaris opnemen dat zogezegd gebruikelijk is voor hun werkzaamheden.

Hoe wordt het gebruikelijk loon vastgesteld?

Om te bepalen wat gebruikelijk is, kijkt de Belastingdienst naar het salaris van een werknemer die een vergelijkbare functie heeft, maar geen aanmerkelijk belang heeft. Als je DGA bent en jij jezelf een lager loon wilt geven, dan moet je dus aannemelijk kunnen maken dat dit lagere loon gebruikelijk is. Werk jij als DGA in deeltijd? Ook dan mag je niet zomaar jouw loon op een lager bedrag dan € 46.000 vaststellen. Ook in dit geval moet je eerst aantonen dat het deeltijdloon van de meestverdienende werknemer of van iemand die een vergelijkbare dienstbetrekking heeft, lager is dan € 46.000.

Het gebruikelijk loon is het hoogste bedrag uit de volgende opties:

  • 75 procent van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van de organisatie;
  • 46.000 euro

Het vastgestelde gebruikelijk loon was in 2019, 2018 en 2017 € 45.000, maar is met ingang van 2020 gestegen naar € 46.000. Het kan dus ook zijn dat het salaris van iemand met een vergelijkbare dienstbetrekking hoger is dan € 46.000 of dat je iemand in dienst hebt die meer dan € 46.000 verdient. In dat geval moet je als DGA jouw salaris vast te stellen op de hoogste van de bovenstaande opties.

Lager gebruikelijk loon voor startende ondernemingen

Ben jij een startende onderneming, dat wil zeggen geen start-up, dan gelden er andere regels voor het gebruikelijk loon. Vaak is het zo dat wanneer je een startende onderneming bent, je jezelf niet meteen een gebruikelijk loon kunt uitkeren. Daarom is bepaald dat startende ondernemers zichzelf maximaal 3 jaar een lager loon mogen uitkeren. Dit loon mag overigens niet lager zijn dan het wettelijk minimumloon dat geldt voor het aantal uren dat jij als DGA werkt.

Heb je vragen, neem contact met ons op

Neem gerust contact op met één van de salarisadministrateurs als je vragen hebt over het gebruikelijk loon of over andere personeels- of salaris gerelateerde zaken.