• Ondernemend
  • Verbindend
  • Vakkundig
  • Servicegericht
  • 2 Nmbrs Certified Professionals
12 oktober

Geen CAO? Dan overwerk uitbetalen!

Vanaf 1 januari 2018 gaat een nieuwe regel in het kader van overwerk van kracht. Als jouw bedrijf geen CAO voor de werknemers heeft, dan moet je als werkgever overwerk gaan uitbetalen. Belangrijk nieuws om in je begroting voor 2018 rekening mee te houden.

Onderbetaling bij overwerk

Nu komt het nog voor dat werknemers 40 uur per week werken en precies het wettelijk loon ontvangen. Als zij overwerken, maar daar geen extra loon voor krijgen, wordt dat als onderbetaling gezien. Overwerk van werknemers die het wettelijk minimumloon verdienen moet uitbetaald worden tegen 100% salaris en 8% vakantiegeld. Opnemen in tijd behoort tot de mogelijkheden. Dit moet wel de keuze zijn van de werknemer en de werknemer moet dan wel in de gelegenheid zijn om ze op te nemen.

Geen CAO voor je werknemers?

Vanaf 1 januari gaat de nieuwe regel voor meerwerk in. Dat betekent dat jouw werknemers voor ál hun gewerkte uren minstens het wettelijk minimumloon moeten krijgen. Bovendien moet daarover  ook een minimum vakantiebijslag opgebouwd worden. De enige manier om van deze regel af te wijken is als je een CAO hebt voor je werknemers waar een andere regeling in is opgenomen.

Is er wel een CAO?

Heb je als werkgever wel een CAO voor je werknemers, dan mag je daarin afspreken dat er over het overwerk geen vakantiebijslag opgebouwd wordt. Dat mag overigens alleen als het totale loon van de werknemer over al zijn gewerkte uren minstens 108% van het wettelijk minimumloon is. Ook in een CAO kan de optie tijd-voor-tijd in plaats van uitbetaling besproken worden. Als de inhoud van de CAO maar nooit ten nadele is dan de wet voorschrijft.