• Ondernemend
  • Verbindend
  • Vakkundig
  • Servicegericht
  • 2 Nmbrs Certified Professionals
28 augustus

Geen quotum meer voor arbeidsbeperkten in marktsector

Het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking stijgt nog steeds. Werkgevers in de marktsector hebben goed werk geleverd. Voor 2016 hebben zij de banenafspraak namelijk ruimschoots behaald. Dat betekent dat werkgevers in de marksector volgend jaar geen verplicht quotum meer hebben voor het creëren van banen voor arbeidsbeperkten.

22.554 extra banen gerealiseerd

Voor 2016 was de afspraak gemaakt dat de marktsector en de overheid in totaal 20.550 zouden creëren en realiseren voor arbeidsbeperkten. In totaal werden er voor arbeidsbeperkten 22.554 extra banen gerealiseerd. Waarvan zo'n 19.000 banen in de marktsector. Overheidswerkgevers hebben jammer genoeg hun doelstelling niet gehaald. Zij realiseerden bijna 3.600 banen voor arbeidsbeperkten, waarbij de doelstelling 6.500 banen was. De marktsector en overheid hebben gezamenlijk de doelstelling wel behaald.

Quotumregeling voor overheid

Het staat nog niet vast of de overheidssector volgend jaar wel of niet met een verplicht quotum voor arbeidsbeperkten te maken krijgt. Hierover gaat het kabinet eerst nog overleg voeren met gemeentes en sociale partners. Voor 1 oktober moet de uitkomst van de mogelijke quotumregeling helder zijn.