• Ondernemend
  • Verbindend
  • Vakkundig
  • Servicegericht
  • 2 Nmbrs Certified Professionals
07 februari

Hoger nettoloon voor vrijwel alle werknemers

Twee weken geleden ontvingen miljoenen Nederlanders hun eerste salarisstrook van 2019. Het netto bedrag dat onderaan de streep op de loonstrook staat, is voor bijna alle werknemers gestegen. Werknemers met een laag of middeninkomen profiteren namelijk vanaf januari van de lagere belasting. SOX legt je uit hoe deze stijging tot stand is gekomen.

Herziening belastingstelsel

Het hogere nettoloon wordt voornamelijk veroorzaakt door een herziening van het belastingstelsel. De huidige vier belastingschijven voor de loonbelasting worden afgebouwd naar twee schrijven in 2021. In 2019 zijn er nog wel vier schijven in de loonbelasting, maar met drie belastingtarieven. Dat heeft enerzijds te maken met de afbouw van eventuele heffingskortingen die via de loonbelasting worden verrekend. Anderzijds heeft dit te maken met de AOW leeftijd. Als je deze leeftijd bereikt hebt of ouder bent, gelden weer andere tarieven bij de verschillende belastingschijven.

Loonbelastingschijven 2019

Voor wie nog geen AOW ontvangt gelden de volgende tarieven:

 Schijven Inkomen              Percentage
 1<   € 20.384 36,65%
 2 € 20.384 € 33.994 38,10%
 3 € 34.300 € 68.507 38,10%
 4 € 68.507 > 51,75%

Verdien je in 2019 tot € 20.384 bruto per jaar, dan betaal je 36,65% belasting. Over het bedrag boven de € 20.384 tot € 68.507, betaal je 38,1% belasting. Het inkomen daarboven wordt met 51,75% belast.

Wat betekent dit voor het loonstrookje?

Werknemers die minder dan € 20.384 verdienen betalen dus 36,65% loonbelasting dit jaar ten opzichte van 36,55% vorig jaar. Dit is een lichte verhoging die wordt goedgemaakt door hogere heffingskortingen. Waardoor werknemers uiteindelijk toch minder belasting afdragen. Werknemers met een gemiddeld inkomen profiteren het meest van de nieuwe belastingschijven. Als je jaarinkomen tussen de € 20.142 en € 68.507 ligt dan betaal je in 2019 38,10% belasting. Dat was in 2018 nog 40,85%.

Ga je er netto nu op vooruit of achteruit?

Het nettoloon van een werknemer gaat er dus veelal op vooruit. Maar let op! Want of je er echt op vooruit gaat, hangt ook af van andere factoren. De boodschappen bijvoorbeeld, die zijn vanaf 2019 duurder geworden door het btw-tarief dat is verhoogd van 6% naar 9%. De energiebelasting is omhoog gegaan, de inflatie stijgt en de aftrekposten voor zorgkosten en hypotheekrente gaan omlaag. Dus onder de streep zou het goed kunnen dat je er zelfs op achteruit gaat.

Ben je DGA?

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) gaat meer belasting betalen zodra hij of zij opgebouwde winsten laat uitkeren. De vennootschapsbelasting gaat wel in stappen omlaag van 20% en 25% naar 16% en 21 % per 2021, maar daar staat tegenover dat winstuitkeringen niet tegen 25% gaan worden belast maar tegen 28,5% in 2021.

Belastingstelsel 2019 blijft ingewikkeld

Zoals je leest, zijn de loonbelasting en het loonstrookje maar een deel van het verhaal. Natuurlijk is het wel prettig dat de belastingtarieven omlaag gaan, maar het netto resultaat van de belastingverlaging pakt voor iedereen anders uit. Heb je vragen over de loonstrook? De salarisadministrateurs van SOX helpen je graag verder.