• Ondernemend
  • Verbindend
  • Vakkundig
  • Servicegericht
  • 2 Nmbrs Certified Professionals
16 januari

In 2019 grootste stijging CAO-lonen in tien jaar

In 2019 zijn de CAO-lonen met gemiddeld 2,5% gestegen. Dat is de grootste stijging van het afgelopen decennium. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Meer over de CAO-loonstijgingen lees je in dit artikel.

CAO-lonen stijgen ieder kwartaal

Sinds de tweede helft van 2017 loopt de CAO-loonstijging vrijwel ieder kwartaal op. In de eerste helft van 2017 stegen de CAO-lonen nog met 1,3%. Terwijl in het vierde kwartaal van 2019 de CAO-lonen met maar liefst 2,7% stegen. De gemiddelde stijging was het hoogst bij de overheid (2,6%) en het laagst bij particuliere bedrijven (2,4%).

Forse stijging lonen horeca en afvalbeheer

Werknemers die werkzaam zijn in de bedrijfstakken horeca, waterbedrijven en afvalbeheer hadden in 2019 met 3,1% de hoogste CAO-loonstijging. Fors hoger dan de bedrijfstakken communicatie en informatie met 1,6% aan CAO-loonsverhoging. In de financiële dienstverlening stegen de lonen meer dan in 2018, maar bleven ze met een verhoging van 1,8% toch nog onder het gemiddelde. In 2018 stegen de lonen nog het meest in het onderwijs met 2,8%. In 2019 zijn de lonen in het onderwijs met 2,1% gestegen.

Consumentenprijzen stijgen harder dan CAO-lonen

Dat de CAO-lonen flink gestegen zijn, betekent overigens niet dat werknemers er per se op vooruit gegaan zijn. De consumentenprijzen zijn in 2019 namelijk ook met 2,6% gestegen. Dat werd op 9 januari 2020 bekend gemaakt.

Lonen blijven ook in 2020 stijgen

Naar verwachting zullen de lonen in 2020 verder stijgen. Met Prinsjesdag voorspelde het Centraal Planbureau (CPB) een stijging van 2,5% van de lonen die de sociale partners in de CAO's afspreken. Maar de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) verwacht zelfs een stijging van gemiddeld 3,1%. Dit percentage is vrij hoog doordat de CAO-partijen in de sectoren horeca en metaal en techniek forse loonstijgingen zijn overeengekomen.

OR heeft instemmingsrecht

De CAO-lonen kunnen overigens niet zomaar door een bestuurder van een bedrijf vastgesteld worden. De OR heeft namelijk instemmingsrecht bij het functiewaarderings- en beloningssysteem. Ben jij bestuurder van een bedrijf? Dan mag je een regeling die betrekking heeft op het beloningssysteem pas invoeren, wijzigen of intrekken als de OR hiermee heeft ingestemd.

Werkgever kan soms zelf beloningssysteem ontwikkelen

Heeft jouw bedrijf een CAO maar geen uitgewerkt beloningssysteem? Of valt jouw organisatie helemaal niet onder een CAO? Dan heb je als werkgever feitelijk veel vrijheid om een eigen beloningssysteem te ontwikkelen. Maar ook dan is het de taak van de OR om erop toe te zien dat er een eerlijk en transparant beloningssysteem komt. Zit je in de OR? Zorg er dan voor dat je de inhoud van de CAO goed kent, zodat je de werknemers van jouw organisatie goed kunt vertegenwoordigen.

We helpen je graag

Heb je vragen over jouw CAO of ben je op zoek naar tijdelijke ondersteuning bij HR gerelateerde diensten? De salarisadministrateurs van SOX gaan graag met je in gesprek.