• Ondernemend
  • Verbindend
  • Vakkundig
  • Servicegericht
  • 2 Nmbrs Certified Professionals
18 april

Jongeren in dienst? Pas je begroting aan!

Alle werknemers vanaf 23 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Voor jongere werknemers geldt het minimumjeugdloon, dit is een percentage van het minimumloon. Maar de overheid wil dat het wettelijk minimumloon al gaat gelden vanaf 21 jaar en dat het loon van werknemers tussen de 18 en 21 jaar omhoog gaat.

Stappenplan voor invoering

De verhoging zal volgens een stappenplan ingevoerd worden, waarbij stap 1 vanaf 1 juli 2017 van kracht is.

Stap 1: Voor 18-, 19-, 20- en 21-jarigen gaat het vaste percentage van het wettelijk minimumloon omhoog. Voor 22-jarigen gaat dit naar 100%. Zij hebben dan recht op een volledig wettelijk minimumloon.

Stap 2: Als de effecten op de werkgelegenheid voor jongeren na de eerste stap niet al te negatief zijn, volgt nog een verhoging. Voor 18-, 19-, 20-jarigen gaat het vaste percentage van het wettelijk minimumloon dan nog verder omhoog. Voor 21-jarigen gaat dit naar 100%. Stap 2 gaat mogelijk in per 1 juli 2019.

Stijgende loonkosten

Deze verhoging komt bovenop de normale halfjaarlijkse WML verhoging. Die rekent natuurlijk ook door in het jeugdloon omdat dit een percentage daarvan is. Door de verschillende verhogingen zullen de loonkosten voor werkgevers met jongeren in dienst flink stijgen. Verstandig dus om daar nu al rekening mee te houden in je begroting!

Inzichtelijk maken

In onderstaande tabel zie je het jeugdloon als percentage van het wettelijk minimumloon. Zoals je ziet kunnen de verhogingen flink uitpakken. Houd hier dus rekening mee en maak nu al inzichtelijk welke stijging van de loonkosten dit voor jouw onderneming met zich meebrengt.

Leeftijd
18 jaar
19 jaar
20 jaar
21 jaar
22 jaar
23 jaar
Huidige jeugdloon
45.5%
52.5%
61.5%
72.5%
85%
100%
Stap 1
47.5%
55%
70%
85%
100%
100%
Stap 2
50%
60%
80%
100%
100%
100%