• Ondernemend
  • Verbindend
  • Vakkundig
  • Servicegericht
  • 2 Nmbrs Certified Professionals
17 januari

LIV niet omhoog in 2023, wél over 2022

De verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2023 is voor veel werkgevers al een flinke kostenpost. Daarnaast gaat de verhoging van het lage inkomensvoordeel (LIV) voor 2023 niet door, wat voor nog meer kosten zorgt. Gelukkig wordt het LIV over 2022 wél met terugwerkende kracht verhoogd om de stijging van het minimumloon enigszins te compenseren.

Wat is het LIV?

Het lage inkomensvoordeel is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Hierdoor dalen de loonkosten voor de werkgever en neemt de kans op werk voor deze werknemers toe. Je ontvangt het LIV voor medewerkers die minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon verdienen en ten minste 1.248 uur per kalenderjaar werken. Als werkgever kan je kan nog tot en met 2024 gebruik maken van het LIV.

Let op: het gaat om het gemiddelde uurloon over een heel kalenderjaar. Dus als iemand in de loop van het jaar loonsverhoging heeft gekregen en daardoor gemiddeld boven de grens uitkomt, dan kom je niet in aanmerking voor het LIV.

Geen verhoging LIV in 2023

Op Prinsjesdag 2022 werd aangekondigd dat het minimumloon in 2023 flink omhoog zou gaan. Ter compensatie zou ook de tegemoetkoming via het LIV verhoogd worden. Deze beslissing is helaas teruggedraaid, wat voor veel werkgevers een domper is. De tegemoetkoming via het LIV zal in 2023 € 0,49 per uur zijn en maximaal € 960,- per werknemer per jaar zijn.

Wel verhoging met terugwerkende kracht over 2022

Om werkgevers toch tegemoet te komen, wordt het LIV over 2022 met terugwerkende kracht verhoogd. Over 2022 keert het UWV € 0,78 per uur uit met een maximum van € 1.520,- per medewerker. Het gaat dan om medewerkers met een gemiddeld uurloon tussen € 10,73 en € 13,43.

Loonaangiften goed invullen!

Je hoeft het LIV niet zelf aan te vragen. Het UWV berekent op basis van jouw loonaangiften voor welke werknemers je recht hebt op het LIV. Het is daarom belangrijk dat je het aantal verloonde uren goed en volledig invult. Kloppen de gegevens in de aangifte niet? Dan krijgt je misschien minder of helemaal geen LIV.

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij het invullen van de loonaangiften? SOX heeft veel ervaring met het controleren van loonaangiften en helpt je graag om van alle beschikbare voordelen gebruik te maken!