• Ondernemend
  • Verbindend
  • Vakkundig
  • Servicegericht
  • 2 Nmbrs Certified Professionals
21 januari

Minimumloon per 1 januari 2019 verhoogd

Twee keer per jaar, op 1 januari en 1 juli, wordt het wettelijk minimumloon (WML) vastgesteld door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vanaf 1 januari 2019 is het minimumloon met € 21,60 gestegen naar € 1.615,80 per maand. SOX vertelt je graag meer over de nieuwe minimumlonen.

Alle werknemers vanaf 15 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon of minimumjeugdloon, behorend bij hun leeftijd. Als de werkgever onder de verplichte bedrijfstak CAO valt, dan is hij verplicht zich te houden aan de regels in in de betreffende CAO zijn opgenomen. En moet hij tenminste het wettelijk minimumloon of minimumjeugdloon betalen aan zijn of haar werknemer. Elk half jaar berekent het ministerie van SZW opnieuw het wettelijk minimumloon.

Het brutominimumloon hangt van een aantal factoren af:

  • Het wettelijk minimumloon op maandbasis is voor alle fulltime roosters met een werkweek van 36, 38 of 40 uur per week hetzelfde. Het uiteindelijke salaris hangt af van hoeveel uur de werknemer per week werkt. Wanneer je per uur uitbetaalt, zie je dit verschil pas. Het minimum uurloon op basis van 36 uur is namelijk hoger dan het minimum uurloon bij een werkweek van 40 uur. Oftewel, werkt de werknemer minder uren, dan wordt het minimumloon evenredig lager.
  • Ook wordt er gekeken naar de leeftijd. Een werknemer die jonger is dan 22 jaar valt onder het minimumjeugdloon.
  • MBO leerlingen in de leeftijd van 18, 19 en 20 jaar die een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen, ontvangen een lager minimumloon. Is een BBL-er tussen de 15 en 17 jaar oud of 21 jaar en ouder? Dan geldt wel het normale minimum(jeugd)loon.

Minimumloon en minimumjeugdloon per maand, week en dag bij een fulltime dienstverband en normale arbeidsduur (bruto bedragen per 1 januari 2019)

 
 Leeftijd Staffel Per maand Per week  Per dag  
 22 jaar en ouder 100% € 1.615,80 € 372,90 € 74,58
 21 jaar 85% € 1.373,45 € 316,95 € 63,39
 20 jaar 70% € 1.131,05 € 261,05 € 52,21
 19 jaar 55% € 888,70 € 205,10 € 41,02
 18 jaar 47,50% € 767,50 € 177,15 € 35,43
 17 jaar 39,50% € 638,25 € 147,30 € 29,46
 16 jaar 34,50% € 557,45 € 128,65 € 25,73
 15 jaar 30% € 484,75 € 111,85 € 22,37

Minimumloon voor BBL-ers van 18, 19, een 20 jaar bij normale arbeidsduur en fulltime dienstverband

Voor leerlingen in de BBL in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden bovenstaande bedragen. Leerlingen in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar hebben recht op onderstaand minimumloon.

 Leeftijd Staffel Per maand Per week  Per dag  
20 jaar 61,50% € 993,70 € 229,35 € 45,87
19 jaar 52,50% € 848,30 € 195,75 € 39,15
18 jaar 45,50% € 735,20 € 169,65 € 33,931

Hulp nodig bij het berekenen van nieuwe minimumloon?

Vind je het lastig of te veel werk om de loonadministratie voor jouw werknemers zelf te doen? SOX helpt je graag verder. Voor vragen of hulp kun je altijd contact met een van onze salarisadministrateurs opnemen.