• Ondernemend
  • Verbindend
  • Vakkundig
  • Servicegericht
  • 2 Nmbrs Certified Professionals
29 november

Minimumloon stijgt in 2022 met 1,41%

Per 1 januari 2022 is het minimumloon € 1.725,00 per maand. Dat is een stijging van maar liefst 1,41% ten opzichte van het minimumloon dat gold vanaf 1 juli van dit jaar.

Halfjaarlijkse verhoging

Ieder jaar wordt het wettelijk minimumloon per 1 januari en 1 juli aangepast aan de ontwikkeling van de CAO-lonen. De minimumbedragen die het 1e half jaar van 2022 zullen gelden, zijn inmiddels bekend. Het bruto wettelijk minimumloon is per 1 januari 2022:

  • € 1725,00 per maand
  • € 398,10 per week
  • € 79,62 per dag

Dit is wat je als werkgever minimaal moet betalen aan werknemers van 21 jaar en ouder die fulltime in dienst zijn.

Lager minimumloon voor jongeren en BBL’ers

Voor jongeren onder de 21 jaar zijn de bedragen aangepast. Zij hebben recht op een percentage van het wettelijk minimumloon. Er is geen vast minimumloon per uur. Om het uurloon te berekenen moet je het minimumloon per week voor die leeftijd delen door het aantal uur dat een fulltime week in jouw organisatie bedraagt (meestal 36 of 40 uur).

Let op: voor werknemers van 18, 19 of 20 jaar die een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen, gelden lagere minimumbedragen!

De bedragen en percentages op een rij

In de onderstaande tabel staan alle bedragen voor de eerste helft van 2022.

Minimumloon 2022
Leeftijd Percentage Per maand Per week Per dag  
21 jaar en ouder 100% € 1.725,00 € 398,10

€ 79,62

20 jaar 80% € 1.380,00 € 318,50

€ 63,70

20 jaar BBL 61,5% € 1.060,90 € 244,85

€ 48,97

19 jaar 60%

€ 1.035,00

€ 238,85 

€ 47,77

19 jaar BBL 52,5% € 905,65 € 209,00

€ 41,80

18 jaar 50% € 862,50 € 199,05

€ 39,81

18 jaar BBL 45,5%

€ 784,90

€ 181,15 

€ 36,23

17 jaar 39,5% € 681,40 € 157,25

€ 31,45

16 jaar 34,5% € 595,15 € 137,35

€ 27,47

15 jaar 30% € 517,50 € 119,45

€ 23,89