• Ondernemend
  • Verbindend
  • Vakkundig
  • Servicegericht
  • 2 Nmbrs Certified Professionals
10 november

Premiekorting wordt een loonkostenvoordeel (LKV)

Vanaf 1 januari 2018 wordt het loonkostenvoordeel (LKV) ingevoerd. De premiekorting die werkgevers nu nog krijgen voor het in dienst nemen van oudere, arbeidsbeperkte of arbeidsgehandicapte werknemers, komt dan te vervallen.

Het voordeel wordt lager

Het bedrag dat je als werkgever aan loonkostenvoordeel kan ontvangen wordt maximaal € 6.000. Dit was maximaal € 7.000 aan premiekorting. Dat kan dus duizenden euro's per jaar aan korting schelen. Het maximale bedrag geldt als een werknemer gemiddeld meer dan 37 uur aan verloonde uren per week werkt. Bij de premiekorting was dit nog 36 uur per week. Goed om rekening mee te houden in je begroting voor 2018.

Langer wachten op uitbetaling

Vanaf 1 januari 2018 verandert ook de aanvraag van een LKV. Als werkgever moet je, net zoals bij de aanvraag voor premiekorting, elke maand bij de aangifte aangeven of je dit voordeel voor een werknemer wil aanvragen. Je ontvangt het voordeel pas in augustus of september van het volgende kalenderjaar. Dat betekent dat je dus langer moeten wachten op een uitbetaling.