• Ondernemend
  • Verbindend
  • Vakkundig
  • Servicegericht
  • 2 Nmbrs Certified Professionals
07 oktober

Proeftijd in een arbeidscontract, zo werkt het

Als je een nieuwe werknemer aan wilt nemen, dan is het niet raar om een proeftijd met elkaar af te spreken. Sterker nog, een proeftijd is eigenlijk alleen maar handig. Want stel, de samenwerking bevalt jou als werkgever of de werknemer toch niet, dan kunnen beide partijen de arbeidsovereenkomst beëindigen zonder grote consequenties. We leggen je graag uit hoe je een proeftijd in een arbeidscontract vastlegt.

Geen gedoe

De proeftijd geeft jou en je werknemer de mogelijkheid om aan elkaar te wennen. Bevalt de samenwerking tijdens de proeftijd toch niet? Dan kun je het contract opzeggen zonder gedoe. Vanaf 1 januari 2020 zal je als werkgever overigens wel een transitievergoeding moeten betalen als je een werknemer ontslaat tijdens zijn of haar proefperiode. Dit is bepaald in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

Hoe leg je een proeftijd vast?

Je kunt een proeftijd op twee verschillende manieren vastleggen.

In een arbeidsovereenkomst

Een proeftijd kun je vastleggen in een arbeidsovereenkomst. Let op, want daar is het niet automatisch in opgenomen. Dit moet je dus zelf doen.

In een cao

Voor de proeftijd geldt een zogenaamd 'licht schriftelijkheidsvereiste'. Dat betekent dat het ergens vastgelegd moet worden. De proeftijdregeling hoeft niet per se in een arbeidsovereenkomst te staan. Maar staat het niet in de arbeidsovereenkomst, dan moet je de proeftijd wel opnemen in de cao die van toepassing is op jouw arbeidsrelatie.

Mondelinge overeenkomst niet geldig

Als de proeftijd alleen in de cao staat, moet je in de arbeidsovereenkomst wel duidelijk verwijzen naar de cao en het proeftijdbeding wat je daarin hebt opgenomen. Mondeling verwijzen naar de cao is dus niet voldoende!

Duur van de proeftijd

De duur van de proeftijd is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst. Houd hierbij rekening met de volgende regels:

  • Je mag geen proeftijd opnemen in een tijdelijk contract met een looptijd van maximaal zes maanden.
  • De proeftijd is maximaal één maand voor een contract met een looptijd van meer dan zes maanden tot twee jaar. In sommige cao's is deze proeftijd opgerekt naar twee maanden.
  • De proeftijd is maximaal één maand bij een arbeidsovereenkomst waarbij het einde niet aan een kalenderdatum is gekoppeld. Denk aan een arbeidsovereenkomst voor de duur van een project.
  • De proeftijd is maximaal twee maanden bij contracten met een looptijd van twee jaar of langer en bij contracten voor onbepaalde tijd.
  • Heb je per ongeluk een langere proeftijd afgesproken dan wettelijk is toegestaan? Dan is deze proeftijd niet geldig. Er geldt dan helemaal geen proeftijd.

Opzegging tijdens of al vóór de proeftijd

Zolang de proeftijd nog niet voorbij is, kan zowel jij als de werknemer het contract met onmiddellijke ingang eenvoudig opzeggen. Zelfs vóórdat de proeftijd ingaat, kunnen jullie beiden besluiten om van een samenwerking af te zien. Je bent dus niet verplicht om een persoon feitelijk aan zijn proeftijd te laten beginnen. En ook de werknemer kan al voor aanvang van zijn proeftijd besluiten om toch maar niet voor jou te gaan werken. Jullie hoeven hiervoor geen gegronde redenen op te geven.

De juiste match of toch niet?

Natuurlijk moet je van het positieve uitgaan. Je gaat ervan uit dat iemand gemotiveerd en met vertrouwen bij jouw bedrijf aan de slag gaat. Maar als blijkt dat het toch niet de goede match is, kan zowel de werknemer als de jij tijdens de proefperiode het contract op ieder willekeurig moment ontbinden. Wel zo prettig voor beide partijen.

Heb je vragen over de proeftijd of wil je weten wat de medewerkers van SOX voor jou kunnen betekenen bij het aannemen van nieuw personeel? Neem dan contact met ons op!