• Ondernemend
  • Verbindend
  • Vakkundig
  • Servicegericht
  • 2 Nmbrs Certified Professionals
01 juli

Sectorpremies zijn gedaald en verdwijnen in 2020

Voor het vijfde jaar op rij zijn de sectorpremies (gemiddeld) gedaald. Dat de premies in 2019 wéér gedaald zijn, komt onder andere doordat deze premievorm gaat verdwijnen.Vanaf 2020 wil het kabinet dat de hoogte van de WW-premie gaat afhangen van de contractduur.

Wat houdt een sectorpremie in?

Eén van de premies werknemersverzekeringen die je als werkgever moet betalen, is de sectorpremie (WA) voor de WW. De hoogte van de premie is afhankelijk van de beroeps- of bedrijfstak waarin je actief bent. Er zijn 67 sectoren waarin je als bedrijf ingedeeld kan worden. Elke sector heeft zijn eigen sectorpremiepercentage, afhankelijk van het werkloosheidsrisico in die sector. Hoe hoger het risico dat een werknemer werkloos raakt, hoe hoger de premie. De sector waarbij de onderneming wordt ingedeeld, is dus een bepalende factor voor de bedrijfslasten.

Redenen premiedaling 2019

Eind 2018 presenteerde het UWV de nota Premievrijstelling sectorfondsen met daarin de premies voor 2019. De gemiddelde sectorpremie is flink gedaald: van 1,28% in 2018 naar 0,77% in 2019. Dit heeft meerdere redenen:

  • De gunstige economische vooruitzichten blijven aanhouden
  • Er zijn minder WW-uitkeringen die betaald moeten worden
  • Het plan om de sectorpremies vanaf 2020 te beëindigen

Overigens zijn niet voor alle sectoren de sectorpremies gedaald. 13 sectoren hebben dit jaar juist te maken met een stijging van de premie. De grootste stijgingen vind je in de sector verzekeringswezen, uitgeverij en railbouw.

In 2020 mogelijk nieuw systeem voor WW-premie

Dit jaar is, voor zover we nu weten, het laatste jaar waarin het huidige systeem met sectorpremies nog gehanteerd wordt. Het kabinet wil namelijk dat vanaf 1 januari 2020 de hoogte van de WW-premie gaat afhangen van de contractduur. Werkgevers gaan dan voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd een lagere WW-premie betalen, dan voor werknemers met een contract voor bepaalde tijd. Het premie verschil tussen hoog en laag percentage zal tenminste 5% bedragen. Het loont dus de moeite om nu al te kijken naar de contracten die je geeft aan je personeel.

Advies nodig?

Dit wetsvoorstel zal eerst nog door de Eerste en Tweede kamer goedgekeurd moeten worden. Afwachten dus, maar we houden je natuurlijk op de hoogte! Advies nodig? Neem dan contact op met SOX.