• Ondernemend
  • Verbindend
  • Vakkundig
  • Servicegericht
  • 2 Nmbrs Certified Professionals
26 mei

Next generation salarisverwerking

De markt voor salarisverwerking is de laatste jaren aan nogal wat veranderingen onderhevig. Complexe processen, voortdurende wetswijzigingen en een hoge foutgevoeligheid heeft lange tijd de positie van een eigen salarisadministrateur binnen het MKB veilig gesteld. Maar recente ontwikkelingen hebben die positie nu definitief aan het wankelen gebracht.

Ten eerste is daar natuurlijk de automatisering. Door de ontwikkeling van slimme systemen en nieuwe toepassingen werd het heel goed mogelijk om veilig en efficiënt de salarisverwerking te digitaliseren. Het was niet langer noodzakelijk om mensen in dienst te hebben die alles moesten "inkloppen” met alle mogelijke fouten van dien.

Een tweede grote verandering in de branche voor salarisverwerking is outsourcing. Het totale pakket van werkzaamheden werd simpelweg verschoven van intern naar extern. Accountantskantoren, administratiekantoren en gespecialiseerde salarisverwerkers hebben deze service ingezet om het MKB te ontlasten en zelf extra omzet te genereren. Maar ook deze trend is niet langer rendabel. Doordat te hoog gekwalificeerd personeel de loonstroken verzorgd, zijn de kosten nog steeds relatief hoog.

Het MKB heeft kunnen profiteren van deze twee ontwikkelingen. Allereerst heeft men een kostenvoordeel behaald qua investering (en updaten) van specifieke software. Daarnaast hoeft niet meer de benodigde kennis up-to-date te worden gehouden door de outsourcing. Nu de verwerking van salarisgegevens meer en meer online gebeurt staan we aan de vooravond van de nieuwe trend die het herverdelen van werk mogelijk maakt.

Door toepassen van SAAS (software as a service = software als online dienst) en oplossingen in de Cloud kan iedereen vanaf elke locatie zijn loonadministratie gegevens benaderen. Hierdoor wordt het heel eenvoudig om een scheiding tussen invoer en kennis te gaan hanteren. Het MKB haalt het werk terug op locatie met behulp van online software en de complexe vraagstukken komen bij externe specialisten te liggen. Op deze manier kunnen de kosten in de hand gehouden worden en wordt de échte salarisverwerking weer een specialisme!