• Ondernemend
  • Verbindend
  • Vakkundig
  • Servicegericht
  • 2 Nmbrs Certified Professionals
28 september

Subsidie via de NOW wordt afgebouwd

Onlangs heeft het kabinet het derde pakket steunmaatregelen gepresenteerd. De belangrijkste verandering in dit pakket is dat de loonsubsidie (NOW) wordt afgebouwd. In dit artikel maken we overzichtelijk hoe de NOW eruit zal zien in de periode van oktober 2020 tot en met juni 2021.

Langzaam afbouwen in drie periodes

De NOW wordt met negen maanden verlengd in drie blokken van drie maanden. De loonsubsidie wordt in die tijd langzaam afgebouwd. Hieronder zetten we per tijdvak van 3 maanden op een rij aan welke voorwaarden je moet voldoen om in aanmerking te komen voor de NOW.

NOW oktober – december 2020

Net als in het tweede noodpakket, moet je voor dit tijdvak minimaal 20% omzetverlies hebben. Maar je krijgt nu in plaats van 90% nog maar maximaal 80% van de loonkosten vergoed. De loonsom mag vanaf oktober 10% dalen zonder dat dit tot een subsidieverlaging leidt. Die daling kan bijvoorbeeld ontstaan door natuurlijk verloop, ontslag of een vrijwillig loonoffer. Ten slotte krijg je per werknemer maximaal 2x het maximumdagloon vergoed.

NOW januari – maart 2021

Om in aanmerking te komen voor de NOW moet je in dit tijdvak minimaal 30% omzetverlies hebben en krijg je maximaal 70% van de loonkosten vergoed. De loonsom mag in dit 2e tijdvak maximaal 15% dalen. Het te vergoeden loon per werknemer is nog steeds maximaal 2x het maximumdagloon.

NOW april – juni 2021

Je omzetdaling moet nog steeds minimaal 30% zijn en je krijgt nu maximaal 60% van de loonkosten vergoed. De loonsom mag maximaal 20% dalen. Je krijgt per werknemer nu nog maar 1x het maximumdagloon vergoed.

Deze regels gelden in alle tijdvakken

  • Een aantal regels en voorwaarden geldt voor alle periodes:
  • De boete voor ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen vervalt.
  • De inspanningsplicht voor omscholing blijft bestaan.
  • Je mag geen bonussen en dividend uitkeren als je gebruikmaakt van de NOW.
  • De vaste 40% opslag voor werkgeverslasten blijft bestaan, net als het voorschot van 80% van het subsidiebedrag.

Aanvragen vanaf 16 november

Vanaf 16 november 2020 kan je de NOW-regeling aanvragen voor het eerste tijdvak van oktober tot en met december. Ook als je geen gebruik hebt gemaakt van de NOW 1 of 2, kan je de NOW 3 gewoon aanvragen. Heb je hulp nodig bij de aanvraag? Neem contact op met de specialisten van SOX en we helpen je graag!