• Ondernemend
  • Verbindend
  • Vakkundig
  • Servicegericht
  • 2 Nmbrs Certified Professionals
03 juli

Thuiswerken pakt positief uit voor werknemers

Het is nog maar een paar maanden geleden dat een groot deel van werkend Nederland door de coronacrisis noodgedwongen thuis moest werken. Dat thuiswerken was voor veel werkgevers nog niet zo vanzelfsprekend, maar blijkt onverwacht positief uit te pakken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat meer dan 40% van de werknemers productiever is, sinds zij thuiswerken.

Positieve uitwerking

Uit onderzoek van recruitmentbureau Robert Walters, dat afgelopen april en mei het thuiswerken in Nederland onderzocht, blijkt dat werknemers die samenwonen en geen of oudere kinderen hebben, de meest productieve thuiswerkers zijn. Ook veel werkgevers ervaren dat hun medewerkers minstens net zo productief zijn als ze niet op kantoor werken, maar op een flexibele werkplek.

Thuiswerken niet voor iedereen weggelegd

Thuiswerken is echter niet voor iedereen weggelegd. Werknemers die alleen wonen geven aan dat zij zowel structuur in de werkdag als sociale contacten missen. Voor ouders met kleine kinderen blijkt het thuiswerken ook niet altijd succesvol. De combinatie thuiswerken, thuisonderwijs geven en zorg voor de kinderen, maakt dat zij zich moeilijk op het werk kunnen concentreren.

Werken tijdens kantooruren of flexibele indeling van de dag

Een groot deel van de productievere thuiswerkers krijgt juist meer werk gedaan doordat ze hun werkmomenten over de dag kunnen verspreiden. Dat komt bijvoorbeeld omdat de reistijd weggevallen is en werknemers langer door kunnen werken. Niet iedereen vult de weggevallen reistijd op met werken. Sommige werknemers kiezen er ook voor om die tijd te besteden aan het huishouden, langer in bed te blijven liggen, te sporten of te videobellen met familie en vrienden.

Thuiswerken een blijvertje?

Als het aan de werknemers ligt wel! Maar liefst 85% van de respondenten uit het onderzoek wil ook in de toekomst regelmatig thuiswerken. Wil jij je werknemers de gelegenheid geven om in de toekomst vaker thuis te werken? Dan heeft dat uiteraard wel gevolgen voor jouw bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan het faciliteren van goede en veilige thuiswerkplekken, het behouden van de sociale betrokkenheid en eventuele aanpassingen in de arbeidsvoorwaarden.

Stof tot nadenken

We kunnen ons voorstellen dat dit stof tot nadenken is. Kun je hulp of advies van SOX hierbij gebruiken? We denken graag met je mee!