• Ondernemend
  • Verbindend
  • Vakkundig
  • Servicegericht
  • 2 Nmbrs Certified Professionals
15 januari

Vakantiegeld over overwerk

Wist je dat werkgevers vanaf 1 januari 2018 verplicht zijn om ook vakantietoeslag over de gewerkte overuren en meeruren uit te keren? In dit artikel lees je er meer over. 

De Wet Minimumloon (WML) en vakantiegeld

Per 1 januari 2018 zijn er wijzigingen in de Wet Minimumloon (WML) doorgevoerd. De WML bepaalt dat werknemers voor de gewerkte uren ten minste het minimumloon moeten ontvangen, maar ook dat iedere werknemer jaarlijks recht heeft op 8% vakantiebijslag over het loon. De regeling is van toepassing op medewerkers die tót driemaal het minimumloon verdienen.

Tot 1 januari 2018 viel overwerk niet onder de WML, evenals winstuitkeringen en bijzondere uitkeringen. Hier hoefde dan ook geen vakantietoeslag over betaald te worden. De werknemer die voor zijn standaard arbeidsuur het minimumloon verdiende, kon niet met een beroep op de WML uitbetaling van overwerk eisen.

Vanaf 1 januari ook vakantiegeld over overwerk en meeruren

Vanaf 1 januari 2018 is dit anders en vallen overwerk en meeruren wel onder de WML. Dat betekent dat een werkgever ook over overwerk en meeruren vakantiebijslag moet betalen. Overwerk houdt in dat er meer wordt gewerkt dan de binnen het bedrijf gebruikelijke arbeidsduur per week. Meeruren zijn de uren die een parttimer werkt tussen de in de arbeidsovereenkomst overeengekomen uren en de binnen het bedrijf gebruikelijke arbeidsduur per week.

Daarnaast moet een werkgever ook voor het overwerk en de meeruren een arbeidsbeloning betalen die tenminste gelijk is aan het minimumloon voor de gewerkte tijd.

Heeft jouw bedrijf een cao?

Dan kun je hier van afwijken. Als in de cao de grondslag voor de vakantiebijslag is bepaald, en overwerk daar niet bij in zit, dan hoeft vakantiebijslag niet berekend te worden over overwerk. Maar de werknemer mag zijn overuren en meeruren dan wel omzetten in extra vakantie-uren, oftewel tijd-voor-tijd.

Heb je hier vragen over? SOX helpt je graag verder!