• Ondernemend
  • Verbindend
  • Vakkundig
  • Servicegericht
  • 2 Nmbrs Certified Professionals
01 mei

Vakantiegeld en vakantiebijslag: wat is het verschil?

Iedere werknemer heeft er recht op: de vakantiebijslag, ook wel vakantietoeslag genoemd. In de volksmond hebben we het meestal over vakantiegeld. Maar vakantiegeld betekent eigenlijk iets anders. We leggen je het verschil uit tussen vakantiegeld en vakantiebijslag.

Vakantiebijslag

Vakantiebijslag is een toeslag op het loon waar een werknemer recht op heeft. Het is een toeslag die werkgevers berekenen over het bruto jaarloon van de werknemer, vandaar dat de vakantiebijslag ook wel vakantietoeslag genoemd wordt.  

Hoogte van de vakantiebijslag

Iedere werknemer heeft recht op minimaal 8% van het bruto jaarloon als vakantiebijslag. Het bruto jaarloon wordt berekend over de periode van 1 juni t/m 31 mei. De hoogte van het bedrag kan anders bepaald zijn in een CAO. In de CAO voor jouw bedrijfstak kun je controleren of er bepalingen zijn opgenomen over vakantiegeld.  

Uitbetalen van vakantiebijslag

Vakantiebijslag betalen de meeste werkgevers uit in mei. Wijk je hiervan af, dan moet je dit afspreken met je werknemers en schriftelijk vastleggen. Als een werknemer uit dienst gaat, dan bereken je het bedrag waar hij tot op dat moment recht op heeft. Dit bedrag betaal je uit bij het laatste salaris; de eindafrekening.

Vakantiegeld

Vakantiegeld is het doorbetalen van het gewone loon van een werknemer op het moment dat hij vakantie opneemt. Daarvoor moet de werknemer wel genoeg vakantie-uren opgebouwd hebben.  

Vakantiebonnen

Vakantiebonnen zijn een alternatieve manier om zowel de vakantietoeslag als het vakantiegeld uit te betalen. Je komt dit bijvoorbeeld nog tegen in branches met veel kortdurende dienstverbanden, zoals in de schildersbranche. Hoewel het verzilveren van vakantiebonnen tegenwoordig elektronisch gebeurt, wordt nog steeds over vakantiebonnen gesproken.

Verzilveren van vakantiebonnen

Als het geld in de vorm van vakantiebonnen aan de werknemer is verstrekt, is het aan de werknemer zelf wanneer hij deze bonnen verzilvert. De vakantie van een werknemer wordt dan niet doorbetaald. Het inwisselen van de bonnen gebeurt bij het fonds waar de werkgever de vakantierechten heeft ingekocht. Een werknemer kan ook na uitdiensttreding zijn vakantiebonnen nog verzilveren.