• Ondernemend
  • Verbindend
  • Vakkundig
  • Servicegericht
  • 2 Nmbrs Certified Professionals
10 november

Voorkom een stuwmeer aan vakantiedagen

Een veel voorkomend probleem: vakantiedagen die zich opstapelen. Zeker nu we niet op vakantie naar het buitenland kunnen, zullen wellicht meer werknemers hun dagen opsparen. Hoe zit dat nou precies met die vakantiedagen?

Hoeveel vakantiedagen?

Vanuit de wet heeft iedereen die fulltime werkt, recht op 20 wettelijke vakantiedagen per jaar. Bij een fulltime dienstverband van 40 uur per week is dat dus 160 uur. Vaak hebben werkgevers in een CAO of personeelsreglement extra vrije dagen vastgelegd. Dit zijn de bovenwettelijke vakantiedagen.

Vakantiedagen opnemen

Neemt een werknemer vakantiedagen op, dan moeten die dagen als eerste afgeboekt worden van de wettelijke vakantiedagen. Deze dagen vervallen een half jaar na afloop van het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. De bovenwettelijke vakantiedagen blijven vijf jaar geldig. Daarna vervalt het overgebleven aantal uren van het oudste jaar.

We zien in de praktijk regelmatig dat gedacht wordt dat de bovenwettelijke uren als eerste vervallen. Hierdoor geeft het verlof overzicht van de werknemer een vertekend beeld. Dat zorgt voor onduidelijkheid of discussie en dat is zonde!

Wat zijn de consequenties?

Het is van belang dat je erop toeziet dat de werknemers voldoende vakantie opnemen. Even niet met je werk bezig zijn, levert vaak een frisse blik en meer energie op. Daar profiteer je zowel als werkgever als werknemer van!

Bovendien kan een stuwmeer aan vakantiedagen een onverwachte kostenpost zijn als een werknemer uit dienst gaat. Je moet dan namelijk alle uren die nog openstaan uitbetalen. Genoeg reden om onnodige opstapeling van vakantiedagen te voorkomen.

Meer informatie

Wil je meer informatie over vakantiedagen, de begeleiding van werknemers of andere HR gerelateerde zaken? Neem dan contact op met de adviseurs van SOX. Wij helpen je graag!