• Ondernemend
  • Verbindend
  • Vakkundig
  • Servicegericht
  • 2 Nmbrs Certified Professionals
03 december

Voorkom hoogoplopende kosten bij Inspectie SZW

Het gaat steeds beter met de naleving van de Arbowet door werkgevers. Toch houden niet alle werkgevers zich hieraan. Nog steeds heeft 49% van de bedrijven geen actuele en volledige Risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E). Houd jij dit ook niet bij, dan kan de Inspectie SZW jou direct een boete opleggen. En dat kan flink oplopen!  

Werkgevers, werknemers en overheid hebben een groot belang bij goede arbeidsomstandigheden. Niet voor niets is er daarom de Arbowet die werkgevers verplicht om een arbobeleid te voeren dat zo veel mogelijk gericht is op optimale arbeidsomstandigheden. Het is de verantwoordelijkheid van jou als werkgever, om een overzicht op te stellen van alle risico's die in jouw bedrijf voorkomen kunnen worden. Dit doe je met een zogeheten Risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E).  

Risicoinventarisatie en -evaluatie

Met een RI&E kun je gestructureerd risico's aanpakken en de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum beperken. De Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voert controles uit bij organisaties of ze zich houden aan de verplichtingen uit de Arbowet. Dat doen zij met behulp van diverse Basisinspectiemodules. Het handige is dat jij deze documenten ook zelf kan gebruiken om te kijken of je aan alle verplichtingen uit de Arbowet voldoet.  

Controle van de Inspectie SZW

De inspecteur kijkt naar de complete invulling van het arbobeleid in de organisatie. Dat bestaat uit het volgende: 

  • Iedere werkgever moet een actuele en volledige RI&E hebben. Aangevuld met een plan van aanpak hoe jij de risico's uit het RI&E zoveel mogelijk beperkt of wegneemt.
  • Daarnaast controleert de Inspectie SZW of jij een basiscontract met een arbodienstverlener hebt.
  • Ze checken of er een bedrijfshulpverlener en minimaal één preventiemedewerker aanwezig is in jouw bedrijf is.
  • De Inspectie SWZ kan in gesprek gaan met jou en de arbo-verantwoordelijken in jouw organisatie. Zij kunnen bijvoorbeeld vragen stellen over de aanwezige kennis van de Arbowet, de inspraak van de preventiemedewerker en de OR op de uitvoering van de arboverplichtingen.  

Heb jij je arbobeleid goed op orde, dan zal je van de Inspectie SWZ een voldoende krijgen. Maar heb je dit niet, dan kun je een boete krijgen. 

Boetes voor werkgevers en werknemers

Voor de meeste overtredingen geeft de Inspectie SZW eerst een waarschuwing. Je hebt dan drie maanden de tijd om wel aan de verplichtingen te voldoen. Maar is het een zware overtreding dan kun je direct een boete verwachten. Een zware overtreding is bijvoorbeeld als je verzuimt te melden dat er arbeidsongeval in jouw bedrijf heeft plaatsgevonden. Ook werknemers kunnen trouwens een boete krijgen. Bijvoorbeeld als ze de veiligheidsinstructies niet opvolgen. 

Vragen?

Heb jij vragen over het naleven van de Risicoinventarisatie en -evaluatie. De salarisadministrateurs van SOX helpen je graag op weg!