• Ondernemend
  • Verbindend
  • Vakkundig
  • Servicegericht
  • 2 Nmbrs Certified Professionals
29 januari

Vrije ruimte ook in 2021 naar 3%

De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt ook in 2021 verruimd. Dat staat in de Kamerbrief uitbreiding economisch steun- en herstelpakket van 21 januari 2021.

Verhoging wordt doorgetrokken

Het kabinet had voor het jaar 2020 de vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever al tijdelijk verhoogd naar 3%. Deze verhoging wordt voorlopig doorgetrokken in 2021. Boven de € 400.000 blijft het percentage 1,18% (dit was 1,2% maar is per 1 januari 2021 verlaagd).

Thuiswerkkosten en reiskostenvergoeding

Werkgevers gebruiken de vrije ruimte nu soms al om onbelaste thuiswerkkostenvergoedingen te verstrekken. Het is te verwachten dat we - ook als dat niet meer noodzakelijk is vanwege corona - in de toekomst meer blijven thuiswerken. Daarom kijkt het kabinet naar nieuwe mogelijkheden waarmee werkgevers thuiswerkkosten kunnen vergoeden. Daarbij wordt ook gekeken naar de samenhang met de bestaande reiskostenvergoedingen. Voorlopig mag je tot 1 april 2021 de bestaande vaste reiskostenvergoedingen onbelast vergoeden.

Let op:

Reiskosten vergoeden bij thuiswerken mag alleen als de werknemer voor 1 maart 2020 al in dienst was!

Arbovoorzieningen en ICT-middelen

Op dit moment is het al mogelijk om onder voorwaarden bepaalde thuiswerk gerelateerde kosten onbelast te vergoeden, bijvoorbeeld arbo-voorzieningen en ICT-middelen. Bij arbo-voorzieningen kan je denken aan het faciliteren van een ergonomisch verantwoorde werkplek zoals een bureaustoel. Onder een ICT-middel valt bijvoorbeeld een noodzakelijke laptop.