• Ondernemend
 • Verbindend
 • Vakkundig
 • Servicegericht
 • 2 Nmbrs Certified Professionals
17 april

Wat moet je weten over het nieuwe pensioenstelsel?

Op 1 juli 2023 gaat de nieuwe pensioenwet in en uiterlijk op 1 januari 2027 moet iedereen er klaar voor zijn. Dat betekent dat je 3,5 jaar de tijd krijgt om alle nodige aanpassingen te maken. Dat klinkt alsof je voorlopig geen actie hoeft te ondernemen, maar is dat ook zo?

Waarom een nieuwe pensioenwet?

Het oude pensioenstelsel voldeed eigenlijk niet meer. Pensioenen konden vaak niet geïndexeerd worden en er werd zelfs regelmatig gekort op de uitkeringen. Dat komt doordat mensen steeds ouder worden, er meer mensen een pensioenuitkering krijgen en werknemers meestal niet lang bij één werkgever werken waardoor pensioenen verspreid worden opgebouwd.

Wat moet je weten over de nieuwe pensioenwet?

De nieuwe Wet toekomst pensioenen (Wtp) gaat in op 1 juli 2023 en uiterlijk op 1 januari 2027  moet iedereen een regeling afgesloten hebben conform het nieuwe pensioenstelsel. De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat het pensioenstelsel toekomstbestendig is en meer meebeweegt met de economie. Veel zaken blijven gelijk aan het huidige pensioenstelsel, maar er zijn drie belangrijke wijzigingen: 

 • Vaste premie

Op dit moment is de premie in de meeste gevallen afhankelijk van je leeftijd, maar in het nieuwe pensioenstelsel wordt dat een vaste premie. De hoogte van deze premie wordt bepaald door het pensioenfonds, maar is maximaal 30% van het inkomen van de werknemer. De hoogte van de uitkering stond juist vast voor de rest van je leven, maar die wordt in de nieuwe regeling variabel.

 • Flexibele uitkering

Het rendement van het pensioenfonds bepaalt in de nieuwe regeling de hoogte van de uitkering. Pensioenfondsen hoeven geen grote buffers meer op te bouwen en kunnen daardoor makkelijker de uitkeringen indexeren (verhogen), maar ook verlagen bij een slecht draaiende economie.

 • Persoonlijker pensioen

Per leeftijd zal de inleg anders belegd worden: voor jongeren met meer risico, voor ouderen met minder risico. Op deze manier denken pensioenfondsen genoeg rendement en zekerheid te kunnen bieden. Bovendien krijgt elke werknemer inzicht in zijn of haar pensioenpot en hoeveel rendement daarop is behaald.

Wat moet je doen als werkgever?

Wat je moet regelen verschilt per branche. Dat bepaalt ook of je nu al in actie moet komen of niet. Grofweg zijn er twee mogelijkheden:

 • Jouw bedrijf valt onder een CAO

Als je bedrijf onder een CAO valt, hoef je op dit moment nog geen actie te ondernemen. De overstap naar de nieuwe regeling wordt dan in principe geregeld door de sociale partners en de vakbonden.

 • Je valt niet onder een CAO

In dit geval moet je jezelf goed inlezen. Als je een bestaande pensioenregeling hebt, is het zaak om te checken of deze nog voldoet en anders contact op te nemen met je pensioen adviseur. Je zal namelijk zelf moeten bepalen óf jij je werknemers een pensioenregeling aan wil bieden onder het nieuwe stelsel en wat je moet doen met eventuele lopende pensioenregelingen. Werk aan de winkel dus!

Wat moet je weten en regelen?

Als jouw bedrijf niet onder een CAO valt, zal je zelf op onderzoek uit moeten. Waar moet je in dit geval op letten?

 • Informeer bij jouw aanbieder

Pensioenfondsen mogen zelf bepalen hoe ze omgaan met huidige klanten, zowel degenen die nog aan het opbouwen zijn als de klanten die al een uitkering krijgen. Informeer bijvoorbeeld wanneer zij overgaan op het nieuwe systeem, of dat alleen voor nieuwe spaarders geldt of ook voor huidige deelnemers en of er bijvoorbeeld compensatie komt voor mensen die erop achteruit gaan in de nieuwe regeling.

 • Informeer je medewerkers

Jouw (oud-)werknemers zullen ook met vragen komen. Zorg dat je op tijd weet hoe de overgang geregeld wordt en deel dit met je medewerkers om onduidelijkheid te voorkomen.

 • Betrek de OR of PVT

Is er in jouw bedrijf een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) actief? Betrek hen dan bij alle ontwikkelingen over het nieuwe pensioenstelsel. Zo kunnen zij dit weer met hun achterban communiceren.

Hoe zorg je voor een soepele overgang?

Een soepele overgang valt of staat met communicatie. Duidelijkheid is heel belangrijk. Zorg dus voor duidelijke afspraken met jouw pensioenaanbieder én duidelijke communicatie naar jouw medewerkers. Om dat voor elkaar te krijgen moet je op tijd beginnen met inventariseren van de mogelijkheden zodat je niet over een jaar voor verrassingen komt te sta