• Ondernemend
 • Verbindend
 • Vakkundig
 • Servicegericht
 • 2 Nmbrs Certified Professionals
06 maart

Wel of geen verbod op 0-uren contract?

Afgelopen zomer werd aangekondigd dat er een einde zou komen aan oproepcontracten, zoals het 0-uren contract. In plaats daarvan zou er een ‘basiscontract’ komen dat werknemers meer zekerheid zou geven over inkomen en werktijden. Inmiddels zijn we ruim een half jaar verder en is er nog geen duidelijkheid. Komt dat verbod er nu of niet?

Duidelijkheid voor werknemers

Het idee van het afschaffen van oproepcontracten is dat werknemers vooraf meer duidelijkheid hebben over hun inkomen en hun werktijden. Dat zou het mogelijk maken om bijvoorbeeld een tweede baan te nemen voor mensen die moeilijk rondkomen.

Hoe staat er nu ervoor?

Ondank voorstellen van het kabinet, werkgeversorganisaties en vakbonden is het 0-uren contract (nog) niet verboden. En of dat verbod er ooit komt is de grote vraag. Wel zijn er nieuwe regels opgesteld waardoor oproepcontracten minder flexibel zijn geworden. Daarnaast probeert het kabinet via andere wegen werkgevers te stimuleren om sneller een vast contract te geven. Toch is dat niet in alle branches mogelijk of wenselijk. In de horeca is er juist veel behoefte aan werknemers die flexibel inzetbaar zijn. Daarom is het geven van een 0-uren contract nog steeds mogelijk en toegestaan.

Waar moet een flexibel contract aan voldoen?

Zoals gezegd, zijn er de afgelopen jaren wel veel nieuwe regels bij gekomen voor 0-uren contracten. Daardoor zijn 0-uren contracten minder flexibel geworden. Aan welke regels moet je voldoen?

 • Je bent als werkgever verplicht om een voorspelbaar werkpatroon te creëren. Jouw werknemers moeten vooraf weten op welke dagen en tussen welke uren zij opgeroepen kunnen worden.
 • Je bent verplicht om oproepkrachten vier dagen van tevoren op te roepen. Lukt dat niet,  dan heeft jouw medewerker het recht om af te zeggen. En als jij korter dan vier dagen van tevoren afzegt, dan ben je verplicht om de oproepkracht toch uit te betalen.
 • Na een jaar moet je een oproepkracht een contract aanbieden voor het gemiddelde aantal uren dat hij in het afgelopen jaar heeft gewerkt.

Wanneer is een 0-urencontract verboden?

In sommige gevallen is een 0- uren contract wel verboden. We zetten de verboden voor je op een rij:

 • Verbod bij meer dan 26 weken

Je mag geen 0-uren contract geven voor meer dan 26 weken. Of je sluit wel een 0-uren contract af, maar moet in bepaalde gevallen tóch loon uitbetalen na 26 weken (ook als er geen werk is). Daarnaast zijn nog andere uitzonderingen mogelijk, maar die moeten vermeld staan in de cao van jouw branche. Het moet dan gaan om incidenteel werk, denk aan piekwerkzaamheden of vervanging bij ziekte.

 • Verbod bij acceptatie aanbod

Als een werknemer een jaar in dienst is, ben je verplicht een contract aan te bieden voor het gemiddelde aantal gewerkte uren over het afgelopen jaar. Accepteert je werknemer dit aanbod? Dan mag je dus geen 0-uren contract meer geven. Mocht jouw werknemer zelf liever een oproepcontract willen, dan mag je wél een nieuw 0-uren contract geven. Zorg dat geval voor een schriftelijke bevestiging dat de werknemer hier zelf om heeft verzocht!

 • Verbod per sector

Het kan zijn dat 0-uren contracten in bepaalde sectoren verboden zijn. Zo is in de zorgsector bijvoorbeeld afgesproken dat er zo min mogelijk 0-uren contracten worden afgesloten. Kijk dus goed in de cao van jouw branche.

Waar moet je op letten bij het opstellen van een 0-uren contract?

Als je iemand wilt aannemen op basis van een 0-uren contract, is het belangrijk dat je aan alle regels voldoet. Bekijk ook de cao die in jouw geval van toepassing is, daarin kunnen afwijkende  regels staan, bijvoorbeeld voor de horeca. Hieronder zetten we vier algemene aandachtspunten op een rij:

 • Geen startdatum

In een 0-uren contract neem je geen begindatum op. Je weet namelijk niet precies wanneer iemand voor het eerst gaat oproepen. Het contract gaat in op het moment jullie handtekeningen onder het contract staan.

 • Geen vaste werkomvang

Het werk moet echt incidenteel zijn. Als iemand bijvoorbeeld drie maanden lang elke week werkt, of minstens 20 uur per maand, dan is er een zogenaamd 'vermoeden' dat er eigenlijk sprake is van een normale arbeidsovereenkomst. Je werknemer kan dan een vast contract afdwingen.

 • Referentiedagen vastleggen

Zoals eerder vermeld, ben je verplicht vast te leggen op welke dagen of dagdelen je werknemer opgeroepen kan worden. Een werknemer hoeft dan niet altijd stand-by te staan, behalve als dit voor het type werk echt noodzakelijk is.

 • Verplicht minimumloon

Werknemers met een 0-uren contract hebben ook recht op het minimumloon. Dat betekent dat je het minimumloon per uur moet betalen voor alle uren waarvoor je een werknemer oproept.

Hulp nodig bij het opstellen?

Op deze pagina van de KvK vind je meer informatie over 0-uren contracten. Twijfel je of je alles juist hebt vermeld in het contract? Of wil je meer weten over andere opties zoals een min-max contract? Laat je dan adviseren door de experts van SOX. Wij helpen je graag!