• Ondernemend
  • Verbindend
  • Vakkundig
  • Servicegericht
  • 2 Nmbrs Certified Professionals
12 maart

Werktijdverkorting en het coronavirus

Het kan je niet ontgaan zijn: het coronavirus heeft grote impact op de economie en daarmee op de financiële situatie van veel ondernemers. Als je door het coronavirus tijdelijk minder werk voor je personeel hebt, kun je voor je werknemers werktijdverkorting aanvragen. Je vraagt dan eigenlijk voor de uren die zij niet werken een tijdelijke WW-uitkering aan. 

Werktijdverkorting, wat is het?

Werktijdverkorting is een tijdelijke verkorting van de uren die je werknemers maken in verband met buitengewone omstandigheden. Dit moeten omstandigheden zijn die niet tot het 'normale ondernemersrisico' behoren, zoals natuurrampen en epidemieën. Je kan in dat geval voor de uren die je werknemers niet kunnen werken een tijdelijke WW-uitkering aanvragen bij het UWV. 

Werktijdverkorting aanvragen, hoe?

Als je bedrijf getroffen wordt door het coronavirus - bijvoorbeeld omdat de export stilligt of je veel minder klanten krijgt - en je dus minder werk hebt voor je personeel, kunnen die werknemers een tijdelijke WW-uitkering krijgen. Hiervoor vraag je bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een vergunning voor werktijdverkorting aan. Je moet dan aan de volgende twee voorwaarden voldoen:

  • Je bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt.
  • Je verwacht door deze omstandigheden voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 weken minstens 20 procent minder omzet. 

Let op: Je hebt een eigen risico van 2 weken en de vergunning is 6 weken geldig. Daarna wordt de situatie opnieuw beoordeeld. De werktijdverkorting heeft een maximum van 24 weken. De vergunning kan dus drie keer verlengd worden. 

De volgende stap: Aanmelden bij het UWV

Heb je de vergunning ontvangen? Geef dit dan direct door aan het UWV. Nu kun je na afloop van de vergunningsperiode (6 weken) een tijdelijke WW-uitkering aanvragen voor je werknemers. Dit doe je dus pas in de zevende week. Het UWV vergoedt achteraf de niet-gewerkte uren tijdens de vergunningsperiode. Maar alleen voor de uren waarvoor je een vergunning hebt! 

Wordt je vergunning na 6 weken verlengd door het ministerie van SZW?

Dan hoef je het niet opnieuw aan het UWV door te geven. UitzonderingenVoor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten kun je geen werktijdverkorting aanvragen. Ook voor werknemers die al ziek waren voordat de vergunningsperiode inging, kun je geen tijdelijke WW-uitkering aanvragen. Wordt de werknemer ziek tijdens de vergunningsperiode? Dan loopt zijn tijdelijke WW-uitkering door. 

Loonuitbetaling tijdens de vergunningsperiode

Als werkgever betaal je gewoon het volledige loon door aan je werknemers. Het UWV keert de tijdelijke WW-uitkering achteraf aan jou uit. Je werknemers merken er financieel dus eigenlijk niets van. Wel zijn je medewerkers ineens uitkeringsgerechtigd en vallen ze onder de regels van het UWV. Dat betekent dat je werknemers – net als mensen met een reguliere WW-uitkering – in deze periode alle belangrijke wijzigingen in hun situatie moeten doorgeven aan het UWV. Denk aan ziekte, vakantie of andere inkomsten. 

Coronavirus en een veilige werkomgeving

Los van de economische schade, zorgt het coronavirus er ook voor dat je extra alert moet zijn op de gezondheid van je werknemers. Als werkgever ben je namelijk altijd verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Volg de adviezen van het RIVM dus op de voet en neem passende maatregelen! 

Heb begrip voor vertragingen

Net als jij, zijn er veel ondernemers die schade ondervinden door het coronavirus. De instanties die belast zijn met de gezondheidszorg, maar ook de financiële gevolgen worden momenteel overspoeld met vragen. Heb dus een beetje begrip voor lange wachttijden of drukte. Probeer zo veel mogelijk online informatie in te winnen en te regelen. Het ministerie van SZW heeft een speciale pagina opgesteld over de gevolgen van het coronavirus voor werkgevers en werknemers. Lees bijvoorbeeld de veelgestelde vragen over het coronavirus.