• Ondernemend
  • Verbindend
  • Vakkundig
  • Servicegericht
  • 2 Nmbrs Certified Professionals
03 april

Werktijdverkorting wordt NOW

De regeling voor Werktijdverkorting (WTV) bleek al snel niet toereikend voor alle bedrijven die in de problemen kwamen door de coronacrisis. Daarom heeft de overheid de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) in het leven geroepen.  

Behoud van werkgelegenheid

Het doel van de NOW is het behoud van werkgelegenheid. Door middel van de NOW kunnen werkgevers tot 90% van hun loonkosten vergoed krijgen op voorwaarde dat ze geen personeel ontslaan. Inmiddels is bekend gemaakt dat de omzetdaling voor deze regeling wordt berekend door een vergelijking te maken van 25% van de omzet in 2019 met de omzet van maart t/m mei 2020. Een duidelijke uitleg van de NOW vind je op de website van onze juridische raadgever Auxilium.

Aanvulling d.d. 10-04-2020

Na het openstellen van de NOW op 2 april, bleek al snel dat er nog wat verfijning nodig was. Zo is de berekening van de subsidie aangepast in het geval van een verzoek tot ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen. Verder is de vaststellingstermijn verlengd van 22 weken naar 52 weken.