• Ondernemend
  • Verbindend
  • Vakkundig
  • Servicegericht
  • 2 Nmbrs Certified Professionals
02 februari

Werknemer die niet meewerkt aan re-integratie?

Als een werknemer ziek is, is dat vervelend voor beide partijen. Maar als een zieke werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie of de verzuimvoorschriften overtreedt, wordt het nog veel vervelender. Als werkgever mag je dan een loonsanctie opleggen. Maar wil je dat wel? En hoe doe je dat dan precies?

Eerst denken dan doen

Een zieke werknemer heeft recht op loondoorbetaling. Maar dan moet hij wel werken aan zijn herstel. Als hij bijvoorbeeld niet komt opdagen bij een afspraak met de arbo-arts of weigert aangepast werk te doen, dan mag je als werkgever een loonsanctie opleggen. Dit betekent in de praktijk vaak wel dat de relatie tussen werkgever en werknemer verslechtert. Bedenk dus voordat je actie onderneemt of het je dat waard is.

Loonbetaling opschorten of stopzetten?

Het opschorten of achterhouden van loonbetaling is bedoeld als drukmiddel: als de werknemer bijvoorbeeld alsnog de arbo-arts bezoekt en het blijkt dat hij daadwerkelijk ziek is, dan moet je met terugwerkende kracht het loon betalen. Als een zieke werknemer niet (genoeg) meewerkt aan zijn re-integratie, mag je de loonbetaling stopzetten. Bijvoorbeeld als de werknemer weigert passend werk te verrichten of niet meewerkt aan een plan van aanpak.

Niet zomaar ...

Opschorten of stopzetten van de loonbetaling heeft voor de werknemer ingrijpende gevolgen. Daarom mag zo'n loonsanctie niet te snel worden ingezet . Je moet de werknemer eerst de kans geven zijn gedrag aan te passen.

Hoe doe je dat?

Als je het vermoeden hebt dat een loonsanctie nodig is, waarschuw een werknemer dan op tijd dat je zijn loon wilt stopzetten of opschorten. Kies je woorden in de waarschuwingsbrief zorgvuldig. Stopzetten en opschorten zijn verschillende sancties, haal die niet door elkaar.

Met deze waarschuwing geef je de werknemer de tijd en de mogelijkheid om een loonsanctie te voorkomen, bijvoorbeeld door alsnog het passende werk te gaan doen. Komt hij zijn verplichtingen nog steeds niet na? Bevestig dat dan weer schriftelijk en geef daarbij aan op welke datum de loonsanctie ingaat. Pas dan mag je de loonsanctie inzetten!

Bron: www.verzuimteam.nl