• Ondernemend
  • Verbindend
  • Vakkundig
  • Servicegericht
  • 2 Nmbrs Certified Professionals
12 maart

Coronavirus: Financiële regelingen

Zojuist heeft het kabinet bekend gemaakt dat ondernemers die financieel in de problemen zijn gekomen door het coronavirus uitstel van betaling kunnen krijgen bij de Belastingdienst. Maar dat is niet de enige regeling. Ben jij als ondernemer ook getroffen door de gevolgen van het coronavirus? Lees dan wat je kan doen. 

Uitstel van betaling bij de Belastingdienst 

Ondernemers die door het coronavirus in de financiële problemen zijn gekomen, kunnen uitstel van betaling krijgen bij de Belastingdienst. Het verzoek moet schriftelijk worden onderbouwd. Als je verzoek wordt ingewilligd, hoef je voorlopig geen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting of loonbelasting te betalen. Ook zal de fiscus de zogenoemde verzuimboetes voor het niet (op tijd) betalen van belastingen, schrappen of terugdraaien. Dat geldt bijvoorbeeld voor het te laat betalen van de BTW. De beoordeling vindt achteraf plaats.

Hoe de aanvraag in zijn werk gaat is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat het verzoek middels de reguliere aanvraag gedaan moet worden.

Tip: Verwacht je vanwege het virus een lagere winst te behalen, dan kan je nu al vragen om een lagere voorlopige aanslag zodat de belasting voor het komend jaar ook lager is. 

Werktijdverkorting 

Inmiddels hebben al ruim 2400 bedrijven werktijdverkorting aangevraagd, omdat ze minder werk hebben voor hun personeel vanwege het coronavirus. Medewerkers ontvangen dan voor de uren die ze niet werken een WW-uitkering. Hoe dit in zijn werk gaat, kan je lezen in het volgende artikel: Werktijdverkorting en het coronavirus

Borgstelling MKB 

Wanneer je als ondernemer niet voldoende middelen hebt om bij de bank je financiering rond te krijgen, kan je een aanvraag doen voor een borgstelling door de overheid. Normaal staat de overheid voor maximaal 50% garant middels de BMKB (Borgstelling MKB). Nu wordt dat verruimd naar 75%. 

Veilige werkomgeving 

Los van de economische schade, ben je als werkgever ook verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving voor je personeel. Volg de adviezen van het RIVM dus op de voet en neem passende maatregelen! 

Regel zo veel mogelijk online 

De instanties die belast zijn met de gezondheidszorg, maar ook met de financiële gevolgen van het coronavirus, worden momenteel overspoeld met vragen. Heb dus een beetje begrip voor lange wachttijden of drukte. Probeer zo veel mogelijk online informatie in te winnen en te regelen. Bij het ministerie van Sociale Zaken zijn extra mensen ingezet om alle aanvragen te verwerken. Het ministerie heeft ook een speciale pagina opgesteld over de gevolgen van het coronavirus voor werkgevers en werknemers. Lees bijvoorbeeld de veelgestelde vragen over het coronavirus.

N.B. de ontwikkelingen volgen elkaar op dit moment zo snel op, dat we niet kunnen garanderen dat dit artikel de meest recente informatie bevat. Check zelf online de laatste ontwikkelingen bij de Belastingdienst of het ministerie.