• Ondernemend
  • Verbindend
  • Vakkundig
  • Servicegericht
  • 2 Nmbrs Certified Professionals
01 oktober

Dit betekent Prinsjesdag voor werkgevers

Vorige week dinsdag 18 september was het Prinsjesdag. Deze dag presenteerde de minister van Financiën een aantal maatregelen die betrekking hebben op personeel en arbeid. SOX zet de belangrijkste uitkomsten van Prinsjesdag voor werkgevers op een rij. 

Compensatie transitievergoeding na twee jaar arbeidsongeschiktheid

Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt, kost dat de werkgever een hoop geld. De kosten lopen nóg verder op als je een werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid ontslaat. Bij een dienstverband van twee jaar of langer ben je als werkgever namelijk een transitievergoeding verschuldigd.

Vanaf 1 januari 2020 komt er een compensatie voor die transitievergoeding. De werkgever komt in aanmerking voor deze compensatie als hij de werknemer ontslaat wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Het voorstel is dat deze regeling met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015 ingaat.

Compensatie transitievergoeding voor kleine werkgevers

Kleine(re) werkgevers in het MKB blijven het een risico vinden om personeel vast in dienst te nemen. Met een vast contract loop je als werkgever namelijk het risico dat je op een bepaald moment verplicht wordt een transitievergoeding te betalen. En dat kan aardig in de papieren lopen. Het kabinet wil dit risico voor kleine werkgevers beperken door een compensatie voor de transitievergoeding te bieden. De werkgever kan in een aantal gevallen in aanmerking komen voor een compensatie. Namelijk bij ontslag als gevolg van bedrijfsbeëindiging, pensionering of ziekte. 

Maatregelen ter vervanging van de Wet DBA

Over de Wet DBA is de afgelopen jaren veel gesproken. Alle commotie en kritiek heeft er toe geleid dat de Wet DBA vorig jaar opgeschort is. Met Prinsjesdag is aangekondigd dat in 2019 andere maatregelen komen ter vervanging van de Wet DBA. De nieuwe maatregelen moeten zowel schijnzelfstandigheid als concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegengaan. Maar ook zekerheid bieden aan ZZP-ers en opdrachtgevers. We wachten het maar rustig af en houden je op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Loonkostenvoordeel structureel voor doelgroep

Als werkgever profiteer je nu al van verschillende soorten loonkostenvoordelen (LKV's). Daarover schreven we al eerder een artikel. Deze subsidies zijn op dit moment vaak beperkt tot 3 jaar. Het kabinet wil deze per 2020 echter structureel maken voor werknemers uit de doelgroep 'Banenafspraak en scholingsbelemmerden'. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking voor een langere periode aan het werk kunnen blijven.  

Thema gezondheidsschade door fysieke belasting

Het is een terugkerend thema in de mediacampagnes van de overheid de afgelopen jaren: beroepsziekten. Op dit moment krijgt veilig werken met gevaarlijke stoffen daarbij de volle aandacht. In 2019 staat er een nieuw onderwerp op het programma: het voorkomen van gezondheidsschade door fysieke belasting tijdens het werk. Komt dit in jouw organisatie voor? Houd dan de overheidscampagne in de gaten voor meer praktische informatie over dit thema.  

Kraamverlof naar maximaal 6 weken voor partners

Krijgt jouw werknemer te maken met gezinsuitbreiding? Tot op heden krijgt de partner dan twee dagen betaald kraamverlof. Maar per 1 januari 2019 wijzigt het een en ander. Niet alleen wordt kraamverlof omgedoopt tot geboorteverlof, ook het aantal verlofdagen verandert. De partner heeft dan namelijk recht op geboorteverlof van eenmaal de wekelijkse arbeidsduur. Bijvoorbeeld, bij een werkweek van vijf dagen, krijgt de partner vijf dagen verlof. 

Vanaf 1 juli 2020 komen er ook aanvullende verlofmogelijkheden. De partner mag aanvullend nog eens vijf keer de wekelijkse arbeidsduur aan geboorteverlof opnemen. Het UWV keert voor deze periode 70% van het (maximum) dagloon van de partner uit. Maakt jouw werknemer gebruik van zowel het geboorteverlof als het aanvullende geboorteverlof? Dan krijgt hij vanaf 1 januari 2020 maximaal 6 weken verlof.  

Het kabinet wil partners op deze manier meer betrekken bij de zorg voor hun pasgeboren kind, de arbeidsparticipatie van vrouwen bevorderen en zorgen voor een evenwichtigere verdeling van arbeid en zorg. 

We houden je op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de Prinsjesdag maatregelen? Houd dan onze nieuwsartikelen op de website in de gaten. Heb je een vraag over één van deze maatregelen? Neem gerust contact met ons op.