• Ondernemend
  • Verbindend
  • Vakkundig
  • Servicegericht
  • 2 Nmbrs Certified Professionals
03 juli

Nieuwe wetten en regelgevingen per 1 juli 2018

Per juli 2018 is een aantal wetten en regelgevingen gewijzigd.Het minimumloon, de Arbowet en de administratieplicht bij kinderopvang. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen lees je hier.

Minimumloon is aangepast

Per 1 juli is het minimumloon aangepast. Het Wettelijk Minimumloon (WML) voor volwassenen vanaf 22 jaar is iets gestegen, namelijk naar € 1.594,20 bruto per jaar bij een volledig dienstverband. Een volledig dienstverband is meestal 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin je werkt, eventuele cao-afspraken die voor jouw sector gelden en afspraken die binnen de organisatie gelden waarin je werkzaam bent.

Zelfstandig opdrachtnemers recht op minimumloon

Naast werknemers hebben zelfstandige opdrachtnemers sinds 2018 ook recht op het wettelijk minimumloon. Dat zijn personen die geen arbeidsovereenkomst hebben, maar werken op basis van een overeenkomst van opdracht (OVO) of een andere overeenkomst tegen beloning. Het minimumloon geldt niet voor zelfstandig ondernemers (zzp-ers) die je inhuurt.

Tabel: bruto minimumloon per 1 juli 2018 per maand, week en dag o.b.v. fulltime dienstverband

  Maand Week Dag
 22 jaar en ouder € 1.594,20 € 367,90 € 73,58
 21 jaar € 1.355,05 € 312,70 € 62,54
 20 jaar € 1.115,95 € 257,55 € 51,51
 19 jaar € 876,80 € 202,35 € 40,47
 18 jaar € 757,25 € 174,75 € 34,95
 17 jaar € 629,70 € 145,30 € 29,06
 16 jaar € 550,00 € 126,95 € 25,39
 15 jaar € 478,25 € 110,35 € 22,07

Arbowet definitief van kracht

Per 1 juli 2017 trad de nieuwe Arbowet in werking. Werkgevers hebben een jaar de tijd gekregen om de nieuwe eisen ten aanzien van deze wet toe te passen. In mei 2018 legden we je al uit welke zaken je moet regelen om aan de nieuwe Arbowet te voldoen. Zoals het aanpassen van een contract met de bedrijfsarts en het informeren van je werknemers waar ze terug kunnen bij ziekte. Zorg dat je alles op orde hebt. Of lees ons artikel met alles over de nieuwe Arbowet: dit moet jij weten en doen er nog eens op na

Administratieplicht en VOG bij kinderopvang

Ben je eigenaar van een kinderopvang? Vanaf 1 juli 2018 geldt een gewijzigde administratieplicht.
Gegevens van personeelsleden die zich moeten inschrijven in het Personenregister kinderopvang moeten van 1 juli 2018 ook goed bewaard worden in de administratie. Dat is nodig, want het kan gebeuren dat de GGD tijdens een inspectie de gegevens van je personeel opvraagt. Zodat hij of zij de inschrijving en koppeling in het personenregister kan controleren.


Houders van kindercentra en gastouderbureaus zijn dus per 1 juli 2018 verplicht om in hun administratie naam, geboortedatum en burgerservicenummer (BSN) te bewaren van alle personen die zij moeten koppelen aan hun organisatie (VOG-plichtigen).
De inschrijving in het Personenregister kinderopvang is verplicht op basis van de Wet kinderopvang.