• Ondernemend
  • Verbindend
  • Vakkundig
  • Servicegericht
  • 2 Nmbrs Certified Professionals
22 juni

Officiële advies om thuis te werken vervalt, en nu?

Na bijna 1,5 jaar werd afgelopen vrijdag bekend gemaakt dat vanaf 26 juni 2021 het dringende advies om volledig thuis te werken wordt ingetrokken. Voor veel bedrijven sneller dan verwacht. Gaan we nu massaal weer naar kantoor of blijft een groot deel hybride werken?

Zeer persoonlijk

De ene werknemer zal dolblij zijn om zijn collega’s weer te zien, de ander wordt misschien overvallen door dit nieuws en blijft liever nog langer thuiswerken. De reacties zijn zeer uiteenlopend en zeer persoonlijk. Zeker onder mensen die nog niet (volledig) gevaccineerd zijn kan terughoudendheid heersen. Het is dan ook aan te raden om als werkgever met je personeel in gesprek te gaan voordat je nieuwe regels of verwachtingen uitspreekt.

Aanpassing werkruimte

Het advies om minimaal 1,5 meter afstand te houden, blijft gelden. Dit betekent dat jouw kantoor of werkruimte daarop ingericht moet zijn. Veel bedrijven hebben dit in de afgelopen maanden al gerealiseerd. Voorlopig is het advies om nog voor 50% van de tijd thuis te werken. Maar als dat ook vervalt, kan je dan ál je werknemers ontvangen met in achthouding van de 1,5 meter? Wil je dit überhaupt? Breng de consequenties goed in kaart en maak eventuele aanpassingen voordat je mensen weer vraagt om op locatie te komen werken.

Verplicht op locatie of niet?

Er is in Nederland geen wettelijk recht op thuiswerken. Maar werknemers hebben wel het recht om een verzoek in te dienen om vanuit huis te werken op basis van de Wet Flexibel Werken. Als werkgever mag je zo’n verzoek alleen weigeren vanwege zwaarwegende, bedrijfseconomische redenen. Bijvoorbeeld als het werk niet thuis gedaan kán worden of wanneer het niet in het rooster past. Maar als iemand tijdens de coronamaatregelen thuis kan werken, kan je deze dus niet verplichten om na 26 juni wel naar kantoor te komen.

Voordelen van thuiswerken

Ook al is iedereen straks weer welkom op kantoor, helemaal hetzelfde wordt het waarschijnlijk niet meer. Want corona heeft laten zien dat thuiswerken veel voordelen heeft, zowel voor werknemer als voor werkgever. De concentratie en efficiëntie is thuis vaak hoger dan op kantoor: vergaderingen voorbereiden, telefoontjes doen zonder afleiding, ingewikkelde stukken schrijven of lezen, het gaat allemaal prima thuis. En niet te vergeten: minder reistijd (én CO2-uitstoot).

Hybride werken is de toekomst

Nu er meer vrijheid komt, zullen veel bedrijven de voordelen van thuiswerken combineren met de voordelen van samenkomen. Met andere woorden: hybride werken. Dat betekent dat het werken op locatie vooral bestaat uit taken waarbij samenwerken, ontmoeten en verbinden met elkaar centraal staat. De andere werkzaamheden kunnen dan thuis gedaan worden. Uit onderzoek* blijkt dat kantoormedewerkers inmiddels de voorkeur geven aan een combinatie van werken op locatie en thuiswerken. Veel werknemers zien dit zelfs als een belangrijke arbeidsvoorwaarde.

Reiskostenvergoeding of thuiswerkvergoeding?

In ieder geval tot 1 oktober 2021 mag je als werkgever de bestaande vaste reiskostenvergoeding nog onbelast uitkeren. Ook al worden deze reiskosten dus niet gemaakt vanwege het (deels) thuiswerken. Voorwaarde is wel dat jouw medewerkers deze vergoeding ook vóór 13 maart 2020 al kregen. Houd er rekening mee dat dit vanaf 1 oktober 2021 zal gaan veranderen. Lees meer hierover in ons eerder verschenen artikel over de verlenging van de onbelaste reiskostenvergoeding.

Niet te hard van stapel lopen

Hoe je het ook wilt inrichten vanaf 26 juni, ons advies is om wijzigingen langzaam door te voeren. Op het moment dat mensen na lang thuiswerken weer terug naar kantoor gaan, kan dat leiden tot overprikkeling, vermoeidheid en stress. Biedt personeel de flexibiliteit en de keuze om te doen wat het beste bij hen past. Lopen jouw verwachtingen en de wensen van je medewerkers uiteen? Ga dan vooral het gesprek aan en kijk waar de mogelijkheden liggen om elkaar tegemoet te komen. Alleen zo kom je er samen uit!

 

* Onderzoek van flexkantooraanbieder IWG onder Nederlandse werknemers met een kantoorbaan, uitgevoerd door marktonderzoeker Panelwizard.
Salarisadministratie uitbesteden

Het onbelast verstrekken van een vaste reiskostenvergoeding wordt verlengd tot 1 juli 2021.